top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Zordix, ett spekulativt bet på AA och premium-indiespel?

Förra veckan kom minst sagt stora nyheter gällande det svensklistade spelbolaget Zordix. Med den amerikanska VD:n Christina Seelye i spetsen kommer man byta namn till Maximum entertainment och därmed också totalt omstrukturera verksamheten som sådan. Den som vill kan till och med dra det så långt som att bolaget faktiskt blir det tidigare förvärvade Maximum Games. Med detta rapporterades en ny roadmap samt hur bolaget kommer jobba framledes. Där går bolagets strategi egentligen helt ifrån den så tidigare hajpade M&A-intensiva planen till att rikta fokuset internt. Kanske inte exakt det som utomstående aktieägare hade planerat för.


Nåja, hursomhelst, jag vara inne och vevade i Zordix under 2022 då det på pappret var ett klockrent bolag att lägga sina surt förvärvade slantar i. Dock var det en högst tveksam due diligence och ju mer jag läste desto större problem hopade sig vid horisonten. Framförallt rörde detta verksamhetens finansiering, både den löpande driften samt hur de stora tilläggsköpeskillingarna för förvärven skulle betalas. Att de dessutom hade en iögonfallande fysisk distribution gjorde inte saken bättre. Detta gjorde att jag hoppade av och och ställde mig vid sidlinjen.


Såhär i efterhand ett mycket klokt beslut på kort sikt. Där står jag fortfarande kvar (förutom en obetydlig mängd aktier), men likväl är det en bevakning som jag till och från läser igenom det jag kan hitta. Jag gillar spel och underhållning helt enkelt och det här är en attraktiv utmanare i mina ögon, där det potentiellt finns möjlighet att bygga något stort.


Zordix finns i hela värdekedjan, från utveckling, till publicering och utgivning. Dock är man inte aktiv inom AAA-segmentet, det som brukar räknas till premiumspelen där det ligger enorma budgetar bakom. Zordix är istället aktivt inom AA och påkostade indie-spel, generellt sett spel med mindre budgetar bakom sig men samtidigt ofta en högre kreativ frihet för studion och därmed ett större risktagande. Sägas ska att här idag finns ett enormt flöde av spel från marknadens all aktörer och träffytan är generellt sett mycket liten. Det ska till något alldeles extra i både timing, tur och kvalitet för att verkligen lyckas.


I samband med nyheten om omstruktureringen fick man också redan på att bolaget säkrat en kreditfacilitet på 30 miljoner dollar. På kort sikt innebär detta att bolagets planer kommer gå att genomföras utan emissioner samt att man får en tillfällig frist innan satsningarna eventuellt genererar kassaflöden, samtidigt vill det till att det levereras resultat då detta annars riskerar att bli problem som skjuts på framtiden.


En kort titt på pipelinen så riktas mitt egna intresse åt det som görs i den egna fabriken, det vill säga vad man gör i sina egna studios med sina egna IP:n. Där kan vi se att det lovande Bramble: The Mountain King kommer tidigt i vår, vilket är ett påkostat indiespel från Dimfrost i Norrköping. Jag har spelat demot själv där intrycket var blandat och det återstår att se om den finslipning som finns kvar hinner göra spelet rättvist för publiken. Maximum Football är ett annat lovande spel som kommer att komma ut i Early-access på Steam nu i vår som Free-to-play. Ett intressant vägval i en genre som annars domineras av EA:s Madden-serie. Det här är faktiskt ett sätt att nå en hyfsat stor publik snabbt, men det råder frågetecken kring graden av monetarisering (det finns alltför mycket dålig Free-to-play som totalt sabbar spelupplevelsen till förmån för microköp) samt hur bra spelet faktiskt är. Däremellan kommer även Smalland, ett survivalspel som har potential att bli mycket populärt (och som också har potential att bli en lika stor flopp, så hårt kan det vara här i spelvärlden). Utöver det som kokar i de egna leden så återfinns ett digert releaseschema från utgivnings och publicist- verksamheten. Därtill kan man räkna med fortsatt katalogsförsäljning från tidigare utgivet material.


Genom omstruktureringen av bolagets interna resurser är tanken att detta ska skapa högre effektivitet och ett bättre nyttjande av bolagets kompetenser och kreativa förmågor och på sikt öka sina egna IP-rättigheter och därmed nå högre marginaler. Som sagt innan, ganska långtifrån den decentraliserade modell som såldes in när Zordix gick i bräschen under 2021 och gjorde tre transformativa förvärv. I samband med nyheterna om omstruktureringen publicerades även en intervju med Zordix VD Christina Seelye, där hon riktade en rejäl känga mot just den här modellen. Symbolvärdet i en sådan kommentar kan såklart tolkas hursomhelst, men det är ändå uppfriskande att hon säger vad hon tycker. Överlag en mycket läsvärd artikel som kan läsas på denna länk och som dessutom ger mer information kring hur strukturomvandlingen sker konkret.


För att ens överväga en investering i Zordix så måste man som investerare starkt tro på att marknaden är stor nog för AA-spel. Under 2010-talet så lös dessa nästan helt med sin frånvaro och togs nästan över av de påkostade indie-spelen. Att indiespel har en plats på marknaden idag råder det ingen tvekan om och där är Zordix starka med sin utgivning. Utmaningen är snarare att lägga sina resurser på rätt händer framgent. AA är en annan best, då det ställer relativt höga krav men inte alls är uppbackat av samma budgetar och organisationer för marknadsföring och dylikt. Där finns mycket utmaningar.


Därefter behöver man fundera på den finansiella biten. Det kommer komma (beroende på kursen) ganska stora utspädningar när tilläggsköpeskillingar ska betalas ut. Om man också leker med tanken att inga av bolagets flaggskepp för året (Bramble, Maximum Football eller Smalland) rosar marknaden och publiken så är återigen mycket av årets potential borta. Dessutom, även om bolagets budgetar inte ligger i närheten av AAA- spel, så är det ändå ett antal miljoner som ska plöjas ner i utveckling innan det kan ge något tillbaka. Bolagets utgivning är relativt stabil (så stabil den kan vara i underhållningsbranschen) och fler av dessa spel ges även ut digitalt av samma förläggare vilket är positivt. Dock står bolaget ändå med en relativt stor fysisk del vilket för med sig en del risker. Här gäller att satsningen på att gå mer mot det digitala och på att bygga egna IP:n får chansen. Som investerare kan man eventuellt hoppa på det här och förhoppningsvis en potentiell resa mot högre marginaler på sikt om man tror att det kan bära sig. Däremot måste man vara med på att ett bet på bolag i den här branschen kan få ruggiga resor uppåt och nedåt. Det visar inte minst Embracer och Paradox och då är ändå sistnämnda bland det mest stabila som går att investera i, i den här branschen. Att betta på AA-spel och premium-indie blir därmed ännu mer spekulativt vilket 2022 och starten av 2023 visat. Det går att tjäna bra pengar i det här segmentet, frågan är om det är Zordix som kommer att göra det?


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe


bottom of page