top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Vilken är tidshorisonten för respektive investering?

Jag har personligen haft inställningen att så länge bolagen levererar det de ska så ska de också ha en plats i portföljen. Det var liksom därför jag köpte dem från första början. Vis av misstag och för att undanröja kortsiktigt brus (vilket det finns en hel del av, inte minst i dagens oroliga marknad) så har jag ändå skissat fram tidshorisonten där innehaven ska utvärderas. Detta för att ha en fast punkt att nagla fast ögonen vid och inte bry sig om bolagsvärde, kurssvängningar eller andra eventuella missöden som kan drabba alla bolag på kort sikt. Istället är ambitionen att detta ska stärka långsiktigheten i mina innehav och mitt sparande. Krackelerar bolagets verksamhet totalt så är det självklart så att förändringar kan tillåtas göras likt den jag gjorde i Spiffbet, annars är det meningen att kapital enbart ska tillskjutas till portföljen. Så utan vidare omsvep, här offentliggörs planen framåt:


För Gaming Corps har jag satt 2025 som året att hålla koll på. Varför 2025? Dels tjänar bolaget inga pengar värda namnet idag, även om min upplevelse är att ägarkollektivet hyser stor tilltro att så snart blir fallet. Min avsikt är ändå att detta kommer att ta tid innan bolaget får ett börsvärde att försvara. För de som följer bolaget noggrant är vetskapen redan stor om att försäljning, integration och varumärkesbyggande går i en rasande fart. Dessutom har bolaget tillsynes lyckats rekrytera en ansenlig mängd kompetens å företagets vägnar. Samtidigt ska tiden inte underskattas och iGaming är en föränderlig och starkt växande bransch. Gaming Corps har bevisat att de kan ta fram spännande koncept och göra något konkret av dem, vilket senaste pressmeddelandet om beställningen av 30 skräddarsydda spel av speltypen table games vittnar om. Till syvende och sist är det ändå pengar in som räknas och bolagets avtal vittnar om stor tilltro till intäktsdelning (vilket i princip alla leverantörer har i grunden). Även om de senaste nyheterna och integrationerna vittnat om enorm potential så har dessa än så länge inte materialiserats och visat på intäkter värda namnet. Ambitionen är att de tre år framåt som är avsatta för att studera detta kommer att ge ett tillräckligt första facit.


Tourn publicerade i år sina finansiella mål för år 2025, vilket passande nog blir det år som jag sätter som utvärderingspunkt för innehavet. 2025 ska bolaget ha nått en omsättning på 500 miljoner kr med en vinstmarginal om minst 10%. Det är minst sagt en ökning som får det att vattnas i munnen som investerare. Att den dessutom enbart beräknas på Nagatos tillväxt (Tourns Youtubeplattform för influencers) som ska komma organiskt, gör att eventuella framgångar för Tourn agency blir en bonus. Jag är relativt ny som ägare i Tourn även om jag bevakat bolaget under lång tid, men min bild är att den resa de startat enbart har börjat. Visst kommer deras omsättning att påverkas av konjunkturen då de i grunden är kopplade till annonsering som ska uppmana till konsumtion, men de investeringar som är gjorda i att koppla youtubers och influencers till plattformen är än så länge ej materialiserade. De första tecknen på detta ska komma i Q2 och Q3. Min plan är enbart att följa med och sätta min tilltro till att bolaget med VD Robin Stenman i spetsen har tillräckligt i ryggen för att våga sätta en sådan aggressiv målsättning. Och enligt intervjun han gjorde med Penser Bank så är det just det de har.


För Zordix är planen satt till 2026. Spel och spelutveckling kan vara en volatil historia och i och med att bolaget framåt sannolikt kommer att publicera fler egenutvecklade spel så kommer det att investeras tungt kommande år. Bolaget har fördelen av att ha en bred katalog från sin förlags- och distributionsverksamhet vilket ger en finansiell stabilitet. Men det är det riktigt intressanta skotten, potentialen, som ligger framför. Det är detta som gör spelbranschen intressant. Med lovande Soulstice, Bramble, Maximum Football och Smalland som de (i mina ögon) intressantaste projekten tillkännagivna så är det ändå så att det återfinns en stor del projekt som fortfarande är okända. Medan det samtidigt är att vänta sig att även den stabila delen i Zordix fortsätter växa så ligger potentialen i framtiden. 2026 kommer en stor del av dessa titlar att ha fått möjlighet att ge sitt avtryck på marknaden vilket också naturligt blir ett bra år att utvärdera investeringen.


Sprint Bioscience är ett osäkert kort. Dels verkar de i en bransch som jag egentligen inte kan tillräckligt om, dels så är den kapitalintensiv och tar lång tid. Jag har gett den fram till 2024 innan den ska utvärderas och det är ett antal specifika punkter som ska klaffa. Minst ett av bolagets interna program ska ha nått utlicensiering, samtidigt som ett av tre redan utlicensierade projekt ska ha gått in i klinik hos sina partners. Vid denna tidpunkt ska dessutom affärsmodellen bevisa att lönsamhet är inom räckhåll. Dessa tre punkter ska med all respekt ses för vad branschens krångliga vägar inom utvecklingen är. Men det är ändå något jag behöver förhålla mig till. När så mycket i bolagets affär vilar på två punkter som går att mäta (utlicensiering samt framgång i redan utlicensierade projekt), så är det också där tonvikten läggs som investerare. Det är dessa delar som betyder pengar in och därmed bolagets fortsatta överlevnad. Det är också här som bolaget en gång för alla kommer att kunna bevisa att deras kandidater faktiskt lämpar sig för att ta in i klinik. Något som skulle stärka varumärket något oerhört.


Lohilo kommer jag att utvärdera redan i slutet av 2023. Jag gillar personligen stora delar av deras produkter och jag gillar dessutom det varumärke de håller på att bygga upp. Men bolaget har kantats av problem sedan noteringen och kommunikationen har varit tydlig. Under sommarmånaderna i år så ska bolaget uppnå lönsamhet återigen. Därmed ska den initiala, skakiga inledningen av börsresan vara slut. Lohilo har kommunicerat att de ska satsa allt på tillväxt framåt och att exporten kommer att vara en viktig prioritet. Därav är det också här tonvikten läggs. Bolaget ska vid utgången av 2023 uppvisa en lönsam tillväxt (utan tillhörande problematik som den korta börshistoriken uppvisat) samt som exporten ska fortsätta utvecklas. Då finns alla möjligheter för att jag fortsatt kommer vilja vara en del av detta. Det förutsätter dock att de först lyckas med sin turn-around till 2023.


När det kommer till QBank är jag kluven. Jag tror på deras produkt och jag tror på deras satsning, men jag har samtidigt svårt att hitta tillräckligt med information som kan ge en fingervisning om hur det faktiskt går utöver rapporteringen. Samtidigt är det bolaget som jag minst tror på i min koncentrerade portfölj. På ett sätt är det lockande att öka koncentrationen i mina fem andra innehav, samtidigt är jag fortfarande intresserad över att se hur QBank kommer att kapitalisera på den satsning de initierat. Jag sätter här ingen tidshorisont för tillfället, då jag fortsättningsvis inte riktigt vet om tron är tillräckligt stark kontra bristen på information.


Tilläggas ska att tidshorisonten i samtliga fall är ett första steg på vägen. Vid fortsatt leverans och ljusa utsikter ska bolagen vara kvar. Ambitionen är, som jag skrev i inledningen, att stärka långsiktigheten i dessa bolag vars karaktär är av hög risk. Detta för att ytterligare stärka mina egna beslut. Resan fortsätter alltså, både för mig som investerare och för de bolag jag valt att följa nära.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe

bottom of page