top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Varumärket Lohilo redo för ny fart?

Succétåget på börsen hamnade snabbt ut spår när det åkte på en landmina. Efter en initial rusning i aktiekursen och förmodad överoptimism (vilket drabbade stora delar av börsen 2020/2021) sjönk värdet ihop som ett korthus. Kostnadskostymen hade vuxit i alldeles för snabb takt utan att bibehålla den lönsamhet som dittills hade tagit det tidigare Alvesta Glass från i princip ingenting till en framåtblickande aktör att räkna med. Bolaget såg problem med likviditet varav man inte ens ett år efter valde att göra ytterligare en nyemission. Introduktionskursen var på 22kr per aktie vilken lyckades stiga till 55kr när det var som allra bäst. Nu sattes teckningskursen på 9,5kr per aktie. En rejält defensiv kapitalanskaffning och ett av många bevis på hur det kan gå när ett bolag avser att växa snabbare utan att riktigt få det att klaffa. Idag handlas aktien på runt 4,5 - 5,5 kr.


Det är också i det högre intervallet som jag gjort entré med en blygsam samling aktier. Varför kan man då undra sig? Bolagets aktiekurs är helt utbombad och förtroendet är i botten. Och i samband med senaste emissionen tog förre VD:n Rikard Hertvig återigen plats som VD med uppdraget att att styra upp skutan på rätt väg och nå lönsamhet igen. Man tappade dessutom distributionen för varumärket Nick´s vilka man sedan gick till rättegång med efter oegentligheter. Bolaget gjorde en efterföljande rejäl rationalisering av verksamheten där en ansenlig del av personalstyrkan fick gå samtidigt som man flyttade produktionen från in-house till outsourcad. Gott så, men i samma veva uppdagades att en tidigare anställd misstänkliggjorts för att ha lyckats förskingra över 17 miljoner kr. Knappast något som gjorde den fortsatta börsresan enklare.


Efter en rapporterad Q1:a som gav positiva indikationer på att bolaget snabbt har börjat få rätsida på sina kostnader så möter bolaget framgent inflation, ökade råvarukostnader och potentiellt minskad köpkraft i butikerna. En utmaning som heter duga för ett bolag vars ambition fortsatt är att växa kraftigt (målsättning 10-20% per år med ökat fokus på export samt bibehållen lönsamhet). Bolaget har flertalet parametrar i inköp, produktion och distribution som i en osäker marknad snabbt kan äventyra bruttomarginalen. Och det är här vi är idag!


Jag har gått in i Lohilo på grund av ett antal anledningar. Dels är min syn på bolaget att det är väsentligt undervärderat idag sett till vad de faktiskt presterar. Det går att argumentera för att priset är rationellt, men min åsikt är att deras försäljning är värd mer än det P/S på 0,41 som det i skrivande stund handlas till. Framförallt när man redan nu bevisat att man kan vända bolaget snabbt. Bolaget sitter även på varumärken som på riktigt är på väg att bli riktigt starka.


Gamla anrika Alvesta Glass är ett bra varumärke, exponeras tydligt i butikerna och är dessutom jäkligt god. I de småländska större butiker jag besökt så har de i princip alltid en tydlig plats. Även deras distribuerande varumärken Järna och Häagen-Dazs syns har framskjutna placeringar. Det som dock är den stora potentiella värdedrivaren, och det som växer absolut snabbast utifrån rapporterna, är glassen av varumärket Lohilo. En proteinglas som saluförs som ett nyttigare, hälsosammare alternativ.


Det här med att en produkt ska vara snällare mot kroppen är ett vanligt inslag i många bolags marknadsföring. Konsumenter generellt läser mer på förpackningen (även om det ibland kan argumenteras för att denne inte alltid har stenkoll på vad det är den faktiskt läser), vilket gör att sådant som kan säljas in som hälsosamt får större exponering på förpackningen. Hälsa, även om det är en växande, redan etablerad jättetrend, kan dock kastas rakt ner i papperskorgen om inte produkten är något att ha, vilket i sin tur inte uppmuntrar kunden till att köpa den igen. Jag har förmånen att arbeta i butik och mängden nyheter i det här segmentet har de senaste åren varit brutalt många. Mängden som blivit framgångsrika och försvarat sin plats i hyllan är dock betydligt färre. Lohiloglassen har å sin sida fått ett eget frysskåp med tydlig och bra exponering. Glassen är minst sagt god (jag har testat två sorter) och säljs till ett premiumpris vilket, än så länge, kunderna verkar vilja betala för. Men som sagt, om inte produkten är god så spelar inte de efterföljande, insålda hälsoinslagen någon som helst roll för produktens överlevnad. De är där för att förstärka en redan bra produkt.


Lohilos resterande intåg på hälsotrenden är svårare att sia om. Energidryckerna har haft det tufft. Dels har man mött problem med tillgången på aluminium vilket gjort att hyllorna gapat tomma eller ersatts med andra varumärken, dels är min bild att konkurrenterna har starkare försprång i detta segment. Nocco och Celsius (för att nämna de märken som har störst ruljans i den butik jag jobbar i) är svåra att flytta på, men inte omöjliga.


Lohilo har dock ett trumfkort som är väl värt att bevaka på lång sikt och det är att de syns. I svenska butiker är detta, tillsammans med att produkten är god, en av de viktigaste parametrarna för att bygga ett starkt varumärke. Och deras varumärken dyker titt som tätt upp på fler ställen än vad man kan ana bara man har ögonen med sig. Ett styrkebesked väl värt att ha med i beräkningarna.


Givet marknadsläget och att osäkerheten kring bolagets marginaler kan äventyras i de fall deras prisökningar inte mottas väl av konsumenterna, är en risk att ha med sig. Likaså bolagets minst sagt intensiva börsresa där ett antal landminor satt stopp för det initiala segertåget. Samtidigt blir varumärket starkare för varje dag som går och de ledande produkterna i portföljen visar än så länge inte prov på att minska sin försäljning. Det man också ska ha med sig är att premiumprodukter i allt större utsträckning också landar i budgetkassen, bara produkten är tillräckligt bra. Mat är dessutom ett relativt billigt "nöje" vilket det kan argumenteras för kommer ta en större plats givet ett läge där hushållen får mindre pengar att röra sig med och därmed måste börja prioritera sin kostnader mer noggrant.


Min investering i Lohilo utgår främst utifrån varumärkets styrka, de lovande tecknen på exporten av lohiloglassen samt att bolaget verkar på en hälsotrend som sannolikt kommer fortsätta sin utveckling. Dessutom är bolaget på rätt köl gällande att uppnå sin lönsamma tillväxt. Ett gott tecken är också att Rikard Hertvig (VD) och Martin Lyberg (Vice VD) köpt aktier under våren. Men en bucklig resa är likväl att vänta.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppebottom of page