• Jesper Andersson

Två intressanta aktier för den riskvillige!

Även om utvecklingen för portföljen varit tråkig det senaste så står de tre stöttepelarna Spiffbet, Sprint BioScience och Gaming Corps kvar. Medan Sprint och GC specifikt står väldigt stabilt då deras utveckling går åt rätt håll (i bolagen alltså, inte på börsen) så finns det större frågetecken kring Spiffbet, vilket jag skrev om i förra inlägget. Långsiktighet och tålighet mot volatilitet besitter jag när jag väl gjort mitt slutgiltiga val, men för den sakens skull så gäller det att se nyktert på sitt innehav och här är det klart att mer börjar dras mot sin spets.


Lohilo då? Ja, det är en svår nöt att knäcka. Det finns mycket jag gillar med företaget. Alvestaglass är ett starkt varumärke, likaså många av de varumärken som de distribuerar. Då jag arbetar i butik så har jag även haft förmånen att träffa några av deras säljare vilka har gett bra intryck. Insynsköpen har på nuvarande nivåer varit relativt stora vilket borde ge en antydan om att bolaget själva har en tro på att vända den utveckling som varit. Jag har dock inte mycket till övers för deras dryckessortiment och exportsatsningen kan anses vara en utmaning som kan kosta ordentligt innan den smakar. Beslutet framöver har blivit att ha bolaget under bevakning med den lilla post jag äger.


Istället har Lohilo fått konkurrens om uppmärksamheten av två andra bolag. För mig är det inte några nya bekantskaper utan de har funnits under bevakning under en längre tid. Bolagen ifråga är QBank och Ayima Group. Gemensamt är att det är två teknikbolag samt att båda har software-as-a-service liknande segment men där slutar likheterna.


Ayima är ett bolag inom digital marknadsföring. För mig som gillar iGaming så är exempel på företag inom den branschen Catena Media och Raketech. Ayima är dock att anse som avsevärt mycket mer universella. De har en mängd lösningar att erbjuda marknaden där bland annat SEO (sökordsoptimering) och prestationsbaserad marknadsföring är bland de största benen i dagsläget.


Bolaget hade en svacka under Covid men har med besked tagit sig tillbaka och växer snabbt och lönsamt, om än med skral sådan i dagsläget. Utsikterna framåt har av bolaget beskrivits som oerhört gynnsamma och man väntar sig liknande organisk tillväxt som tidigare kvartal eller till och med snabbare. Till skillnad från många andra företag får jag nog också anse att Ayima känns attraktiv sett till sin värdering idag. De har dessutom en mycket gedigen kundlista som inte bara är ett bevis på ett starkt track-record, utan även innebär en riskspridning ifall att något bolag skulle välja att dra ner på sin marknadsföringsbudget.


QBank å sin sida tillhandahåller en tjänst som kallas för Digital Asset Management. I korthet kan detta beskrivas som en tjänst som ska hantera allt digitalt innehåll som ett företag använder sig av och anpassa det utifrån vad kunderna behöver det till. Bolaget hade en lönsamhet men valde 2021 att med ny strategi kapitalisera ännu mer på den produkt man har. Detta medförde att man utökade teamet ordentligt, främst på produktutveckling och säljsidan men även till viss del support. Kostnadsbasen ökar därmed väsentligt och överstiger på kort sikt de månatliga återkommande intäkterna.


Mer roligt är att bolaget numer satsar på att själva vara aktiva på säljfronten. En av de största förtroendeingivande sakerna med QBank är deras kundlista som bland annat innehåller COOP, Stena samt Swedish Match för att nämna några. Enligt bolaget själva så har väldigt mycket kunder kommit till QBank för att de har hört talas om dem. Nu är alltså avsikten att marknaden ska bearbetas mer av dem själva. Här gäller det dock att ha tålamod då säljcyklerna uppges vara betydande i längd samt att många i teamen är förhållandevis gröna fortfarande. Bolaget är i färd med att göra en emission som det kommer komma ut mer information kring följande månad.


För den som vill läsa mer om bolagen hittar här två analyser som beskriver mer om företagen:

Analys av Ayima från Eric Penser Bank: https://epaccess.penser.se/bolag/ayima/analys/

Analys av QBank av affärsvärlden: https://www.affarsvarlden.se/analys/qbnk-expanderar-organisationen


Gemensamt för bolagen är att de handlas på de mindre listorna (Spotlight stock market för QBank och First North för Ayima)vilket jag vet får en del att rygga tillbaka. Dessutom verkar båda på starkt konkurrensutsatta marknader vilket gör att det finns en hel del risker kopplat till en investering i dessa bolag. Jag tycker dock att de är högintressanta och har därför tagit beslutet att ta in dem i portföljen för aktiv bevakning igen. Det betyder också att jag för tillfället har HELA sex bolag i portföljen, men där är det att räkna med att ett kommer ryka så småningom.


Vad tycker ni om Ayima och QBank som aktiecase?


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe