top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Tungt kvartal för Blick Global Group!

Högriskportföljens rapportperiod inleds inte speciellt lovande. Jag trodde ärligt talat på betydligt mer luft under vingarna. Idag har Blick Global Group släppts sin rapport för årets tredje kvartal och det är lätt att slås ned av rapportens siffror. Intäkterna sjönk i jämförelse med förra kvartalet från 4,953 KSEK till 4,188 KSEK. Omsättningen blev 3,959 KSEK medan förra året låg på 4,700 KSEK. EBITDA backade till ett negativt sådant om -427 KSEK där förra årets var positivt på 1,804 KSEK. I korthet är det detta jag fokuserar på för tillfället. Och det tåls att sägas att trots att Blick Global under förra året definitivt hade det kämpigt när all sport försvann i sviterna av corona så var bolaget lönsamt över hela 2020. 2021 har man presenterat två kvartal på raken med förlust trots att sport (där kundanskaffning inom den nischen är Wiget Groups paradgren) verkligen kommit igång igen sedan Covid. Volymen på omsättningen borde ha ökat, men det här betyder också att signalvärdet inte är bra. Dessutom har det gjorts nyemission samt ett på pappret tveksamt förvärv under Q3.


Att börsvärdet för tillfället är lågt är därmed inte utan anledning. Sedan bolaget hette AHA-World så har det faktiskt vänt, det är bara det att bolaget under den tiden gjort nyemission, konverteringar av lån och tilläggsköpeskillingar i aktier. De värdeökningar som Wiget från början bidrog med har försvunnit i de nytryckta aktierna. Det finns även en risk att OMI:s tilläggsköpeskillingar så småningom kommer att agera i samma mönster, om nu inte Blick lyckas vända detta under kommande kvartal och verkligen kickar igång tillväxten.


Jag upplevde dock VD-ordet som avsevärt mycket mer transparent och ärligt än tidigare där min åsikt är att saker och ting i bolaget ibland skrivits upp lite väl bra och nämnts i alltför positiva ordalag än verkligheten visat. Detta är något jag fortsatt hoppas kommer kanta rapporteringen framöver och är något som faktiskt bygger förtroende. Blick Global är i uppbyggnadsfas, inte tu tal om det, vilket är något man som aktieägare behöver ha i åtanke. Det är bara det att Wiget Group såldes in som en gamechanger av rang när det förvärvades 2019 och sedan dess har det inte alls motsvarat förväntningarna. Sedan Blick började rapportera mer detaljerat om Wiget i rapporteringen så har det dock stått klart att bolaget pysslat med teknikutveckling och då i form utav tjänsterna ACE och React. Dessa verkar nu vara redo för att säljas i skarpt skick vilket indikerar att fokus är på uppskalning av affären framledes. Det är fortfarande mycket möjligt att Wiget kommer att realisera sin fulla potential, men det såldes in ett antal år för tidigt utan att dessa produkter var klara.


OMI Gaming är för övrigt i full sving med sina första speltitel i det ingångna avtalet. Som jag slagit fast ett antal gånger tidigare; spelutveckling kostar mycket pengar och det tar tid innan det trillar tillbaka något. Tålamod är alltså en dygd som måste anammas gällande Blick Global Groups verksamhetsområde Spelutveckling. Det som dock är intressant i förvärvet är att de är fullfinansierade för att fullfölja avtalet i mål. I praktiken betyder det att de närmaste 18-24 månaderna kan gå för full maskin utan att det behöver funderas på kapitalanskaffning. För min del är det OMI:s enskilt största tilldragelse innan det finns något att ta på ute på marknaden. Jag har hittat, och spelat, på både Gaming Corps, Spiffbets, Fantasmas och Ll Lucky Games spel och jag hoppas att OMI kommer ut där inom en inte alltför avlägsen framtid.


Det finns gott om anledningar att hoppa av det här tåget och jag har full förståelse för de aktieägare som tröttnat vid det här laget. Jag är dock ingen stop-loss kille och jag är både envis, tjurig och jävligt tävlingsinriktad. Trots allt så har jag investerat förtroende i detta. Jag vill först se effekterna av vad en rensad balansräkning kan få för effekt på bolaget och det kommer att synas i Q4 när emissionslikviden betalat av bolagets kortfristiga och dyra skulder. Jag vill också se vart OMI kan ta vägen utöver deras kommunicerade samarbetsavtal. I Wigets fall handlar det om att åter komma upp i tillväxttakt gällande både befintliga operatörer samt nya. Alltså ganska aggressiva steg framåt. På förvärvssidan har jag dock ingen aning om vad jag kan vänta mig.


Det ligger mycket press på att den väg VD Erik Ahlberg varit med och styrt in bolaget på kommer visa sig vara värdeskapande för ägarkollektivet. Det innebär absolut inte rusande börskurser. Jag menar, i min värld är det bland det sämsta en företagsledning kan göra när fokus går från core business till att vårda kursen. Gör bolaget bra saker och tjänar pengar så kommer det innebära att kursen kommer att följa med så småningom. Det är bara det att Blick Global Group har den hel del att bevisa framför sig.


Jag sitter med till Q1 innan jag gör min nya analys av bolaget. Tills dess väntar jag mig en otroligt volatil kurs både uppåt och neråt. Plåtmage skall anammas, men det är jag ju som tur väl van vid.


Under november månad kommer resten av portföljens rapporter. Självfallet kommer de att redovisas här.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe

bottom of page