top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Tankar kring Gaming Corps rapport!

Efter att ha avslutat en intensiv jobbhelg i butiken (löningen är alltid intressant att arbeta även om den också tar mycket oerhört kraft) tillika dragit på mig en rejäl "man-cold" så har jag så smått börjat vila upp mig och granska rapporten som kom i fredags. Gaming Corps skriver detaljerade rapporter och att faktiskt ta in all information och värdera denna ordentligt tar lite tid. Som vanligt rekommenderas en egen genomläsning varmt, den återfinns här!


För att göra det något mer lättförståeligt för potentiell läsare så kommer här siffrorna från de stora nyckeltalen i grova drag:


Nettoomsättning 1,805 MSEK (0,738 MSEK)

Rörelseresultat -5,866 MSEK (-5,890 MSEK)

Resultat efter finansiella poster -4, 981 MSEK (-5,909 MSEK)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,09 SEK (-0,14 SEK)

Antal driftsatta onlinekasinoncirka 235

Antal ej ännu driftsatta onlinekasinon cirka 150


Det är inte i närheten av den prognos som ledningen prognosticerade förra året och detta lär jaga bolaget en bra bit framgent. Oavsett så är det tydligt att bolagets strategi börjar bära frukt. I VD-ordet så skrivs det ordagrant att man nu har tillräckligt många månader i ryggen för att kunna slå fast att man observerat en trend som visar på kraftig tillväxt utan att ha gjort rejält avtryck i intäkterna. Gaming Corps är fortsatt en relativt liten spelare och därmed varierar det betydligt mer vad som faller ut till bolaget av den totala satsade mängden pengar beroende på utfall.


Vidare skrivs det att mycket av intäkterna härrör till de eftertraktade Mine-games spelen. Vid rapportens publicering fanns 15 varumärkesanpassade Mine Games på marknaden där ytterligare 15 väntar på lansering samt en total pipeline på hela 50 stycken i varierande steg i utvecklingen. Inte illa alls!


I sammanhanget kan det vara värt att tillägga att kostnaderna som tas härrör fortsatt till förstärkning av teamet och dess kompetensutvidgning. Det har inte gått att leverera i den takt man har velat (vilket är ett angenämt problem) varav det fortsätter förstärkas på dessa områden. Detta innefattar även att bolaget framöver även kommer att satsa mer på de traditionella casinoslottarna parallellt. Det beskrivs att en komplett och långsiktigt lönsam utvecklare inom iGaming i denna moderna marknad måste ha en stark profil inom denna kategori av spel. Titlar har varit under utveckling men området har prioriterats ned i väntan på förstärkning i designledet. Samtidigt har en ny Head of Games anställts vars uppgift blir att bland annat ta tag i detta område och lägga en tydlig plan för utvecklingen. Planerad första lansering är i början av fjärde kvartalet.


Finansiellt plågas fortfarande Gaming Corps av ett negativt kassaflöde och det ligger ungefär 9 miljoner i kassan. Givet nuvarande burn-rate samt affärsförfrågningar och satsningar man avser att leverera på kommer kostnadssidan att fortsättningsvis vara hög. Det är min bedömning. Kostnader i all ära, men företagande består också av intäkter och här är jag personligen mer optimistisk att det undan för undan tar mer fart. Styrelsen bedömer själva att det finns likvida medel för 12 månaders drift givet de intäkter som nu väntas komma in i bolaget.


Gaming Corps börjar bygga upp en spelportfölj värd namnet även om den saknar något i slott-kategorin. Jag hade kunnat grotta ned mig ordentligt i detta men nöjer mig med att slå fast att det kokar och byggs intensivt på många håll i verkstaden. Satsningar görs i samtliga kategorier och det kommer att bli spännande att se vad som tas i skarpt bruk först.


Jag tycker verkligen att rapporten andas framtidsoptimism och det är mycket möjligt att jag själv är biassed här då jag fallit pladask för deras crash-games, men Gaming Corps är sannerligen ett riktigt roligt bolag att följa. Klart är att det finns en hel del som kommit på plats under Q2:an och som därför inte hunnit ge rejält avtryck i siffrorna än så länge. Aktien fick sig såklart en rejäl törn i efterdyningarna och vi har fått se Bülent återigen öppna plånboken och köpa aktier efter en rapport.


Fortsatt oro finns förstås gällande finansieringen av bolaget. Förhoppningen här är att styrelsens bedömning är korrekt. För mig som aktieägare innebär denna bedömning inte bara att driften framåt är säkrad, den innebär också att om så är fallet så kommer efterlängtade svarta siffror inte att vara långt borta.


Hösten kommer därmed bli väldigt intressant att följa!


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppebottom of page