top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Sprint Bioscience mot avrapportering av Q1!

Sedan jag började följa Sprint Bioscience mer nära för över ett halvår sedan så har det snabbt seglat upp och blivit lite av ett favoritbolag. Portföljens upp- och nedsida står definitivt inte och faller med detta innehav ännu (där är fortfarande Spiffbet och Gaming Corps mer vitala) men positionen börjar ändå bli hyfsat betydande utifrån mina förutsättningar. Anledningen till investeringen är att jag tycker om spänningen och potentialen i biotech. Dock är jag varken utbildad eller speciellt kunnig om det området som de bedriver sin verksamhet inom, men affärsmodellen är det som har fällt avgörandet. Medan många bolag inom läkemedel fokuserar på en eller två kandidater och bedriver dem långt in i klinik med bibehållen hög risk, så fokuserar Sprint på att plocka fram många högkvalitativa kandidater för att sälja dem i tidig fas. På detta sätt sänks utvecklingsrisken med många utlicensierade projekt hos många olika företag utan att för den skull kompromissa med bolagets egna, långsiktiga potential.


Det tåls alltid att nämna att riskerna likväl är höga i den här typen av bolag. Men Sprint Bioscience har numer en bra historik av att ha utlicensierat 100% av sina kandidater som man har tagit fram. Det är en enorm fjäder i hatten för ett bolag likt detta. Utvecklingstider är dock långa och potentialen i dessa projekt är rejält baktunga, det vill säga att det tar tid innan det uppvisar kommersiella resultat. De upfront betalningar som sker i början av avtalens tid är mycket små från de bolag som köper projekten och det krävs att dessa bolag driver in projekten i klinik för att det ska ske en substantiell värdestegring.


Hur ser det då ut för Sprint Bioscience inför Q1 som avrapporteras 11:e maj? Ja, det händer en hel den intressant kring bolaget för tillfället, även om det sannolikt inte kommer leda till någon som helst uppvärdering i det sura börsklimat som råder. Men för befintliga ägare så är läget helt klart av intresse. Det som är mest intressant är att höra om det görs framsteg hos de bolag som Sprint redan sålt projekt till. Man har som bekant Vps34 hos Deciphera, PETRA01 hos HiberCell och Nash hos LG Chem. Det är här den stora potentialen finns när dessa projekt börjar röra sig framåt och eventuella milstolpebetalningar kommer Sprint tillgodo. Dessa projekt väntas dock gå in i klinik tidigast 2023 varav fokus även kan vändas till Sprints andra del, nämligen den interna utvecklingen och den högintressanta potential den uppvisar.


Här har man som bekant projekten VADA och DISA redan ute i aktiv marknadsföring sedan en tid tillbaka. Häromveckan meddelade bolaget dessutom att det tredje projektet i sin egen utveckling, NIMA, nu också är redo för att säljas till eventuella partners i samband med att Bio international convention går av stapeln i juni, i San Diego.


Som optimist så är det lätt att dras med av den enorma framgång som bolaget hade fått om de hade lyckats med att fortsatt bibehålla sitt 100%:iga track- record. Men även endast en utlicensiering innebär en stor värdestegring i bolaget och potentiellt avsevärt större intäktsströmmar i framtiden. Det som också tåls att nämnas är att dessa tre projekt är de som bolaget delgivit marknaden. Bolaget räknar minst med att lägga till ytterligare ett projekt i den här portföljen under året.


Det som dock räknas i det långa loppet är som vanligt sälj och framsteg inom utvecklingen av de projekt som redan ligger ute hos andra bolag. Krasst är det där pengarna ligger som på sikt kan säkra bolagets överlevnad och potentiella avkastning till ägarna. Där väntar jag mig faktiskt inte speciellt mycket ny information utan jag tror att fokuset i år från ett ägarperspektiv blir till att blicka mot de partnering- konferenser bolaget ska delta på och de eventuella utlicensieringar som där kan komma att sås frön till. Alltså är rapporten enbart ett avstamp mot att bolaget fortsatt tar steg i rätt riktning. Jag ser oerhört mycket fram emot att läsa den.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe

bottom of page