top of page
  • Jesper Andersson

Savelend förmedlar rekordlån!

Idag kom pressmeddelandet om att Savelends dotterbolag Svensk kreditförmedling förmedlat ett rekordstort lån på 60 miljoner kronor. Givet de starka siffrorna i de senaste rapporterna, ackompanjerat med att institutionellt kapital attraherats till plattformen plus initierandet av en specialfond i slutet av Q4, vittnar om att det är högt tempo i bolaget.


Det är oerhört positivt för Savelend att Svensk kreditförmedling fortsatt gör ett bra jobb med att ge ut fastighetskrediter av hög kvalitet, något vi självklart hoppas att även detta lån innebär. Lånet beskrivs i pressmeddelandet ha förmedlats "till en återkommande kund med dokumenterat goda resultat."


Förutom att vara en fjäder i hatten för dotterbolaget så innebär lånet i sin tur att Savelends sparare på sparplattform har fått en riktigt intressant investeringsmöjlighet. Det uppskattas, fler möjligheter för spararna öppnar för en attraktivare plattform och starkare varumärke på lång sikt.


Det enda negativa med detta är att värderingen idag var uppe på mäktiga 500 miljoner kronor. Savelend är inte där än i min mening, men som investerare i aktien så får man bara konstatera att så är fallet och att bolaget, troligtvis mer än välförtjänt, har fått ett brett förtroende. Det är bara att med högre värderingar så kommer också mindre tolerans från marknaden mot eventuella snedsteg. Jag kommer, givet att läget fortsatt är vad det är, att köpa Savelends aktie för en lång tid framgent. Och nyheter likt dessa gör en inte mindre motiverad.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppebottom of page