top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Reflektioner efter rapportperioden!

Då jag har jobbat helgen, och även följande lördag, så är dagen idag vigd åt ledighet. En trött förkylning gör att träning ej är på tapeten även om det har gjort att man nästan springer på väggarna. Oavsett, efter Savelends rapport och därmed det sista bolaget i portföljen som rapporterade, så har mycket tid lagts på reflektion över de positioner jag har samt över de bevakningar jag har.


Vi kan börja med det som faktiskt spelar roll i portföljen. Savelend hade fortsatt ett väldigt bra kvartal och det verkar som att målet om att vara lönsamt när året är slut verkar vara inom räckhåll. Fortsatt bra fart i samtliga områden vilket är roligt när man mer eller mindre dagligen möts av bolag som möter ganska tuffa motgångar. Viktiga parametrar som förmedlat kapital samt kapital på plattformen är fortsatt höga vilket indikerar på att investerarna har, och kan bibehålla, sitt förtroende för Savelend. Överlag andades rapporten väldigt mycket framtidstro förankrat i situationen vi befinner oss i. I princip alla fokuspunkter utvecklas bra även om det verkar ha varit vissa problem i Fixura som dock ser ut att kunna åtgärdas inom en rimlig framtid. Det är minst sagt en spännande framtid bolaget går tillmötes och det blir spännande att se om bolaget kan svara upp inför den värderingen som börsen gett dem.


Stark rekommendation att läsa rapporten här för att läsa VD-ord och siffrorna i sin helhet.


Gaming Corps presterade också ett bra kvartal. Det börjar så småningom ticka in allt mer intäkter i bolaget efter det gedigna arbete man utfört hos sina operatörer hittills och det där är något som bara fortsätter. Däremot kommer man sannolikt att behöva finansiering för att ta sig till kassaflödespositivitet. Nuvarande burn-rate är fortsatt hög för att leverera på den mängd avtal man initierat och vi har förhoppningsvis bara sett början av vad dessa avtal innebär finansiellt för bolaget. Min helt okvalificerade gissning är att bolaget behöver lösa åtminstone 10 miljoner för att täcka kostnader innan intäkterna överstiger dessa (förutsatt att tempot på intäktsökningarna fortsätter). För de som följer bolagets produktutveckling och expansion så har det hänt en hel del på denna fronten och bolaget fortsätter att släppa spel i högt tempo hos namnkunniga operatörer, där de dessutom ofta åtnjuter ganska bra placeringar. Det är, som alltid, en spännande och rolig men samtidigt frustrerande tid att följa företaget. Rapporten läses här!


Allt som allt så går de två hörnstenarna åt rätt håll och de är verkligen nära att nå det efterlängtade positiva kassaflödet. Det är för mig en viktig milstolpe i båda dessa case. Jag har inga problem med att man väljer att satsa allt i tillväxt framgent, men symbolvärdet att man som bolag bevisar att det blir ett bevisat och lönsamt företag går inte att förringa och att det därigenom kan finansiera sin framtida expansion med egna kassaflöden. För mig är vinsten av ringa betydelse i den här fasen, men just att komma till den positionen av att kunna styra sin egen framtid är en viktig sådan.


Vidare mot det jag bevakar:

Scout Gaming Group hade det fortsatt kämpigt under Q3:an. Förvisso ökade B2B-intäkterna ordentligt men på det stora hela så är bolaget tyngda av sin (måhända?) alltför optimistiska expansion historiskt. Det går bland annat att läsa i rapporten att avtal med partners tidigare har byggt på, för Scouts del, icke-kommersiella villkor. Behov av omförhandlingar av existerande avtal samt avslutade sådana som inte var vinstdrivande är ett faktum som konstateras. Det finns återigen pengar i bolaget och utifrån sett så verkar det fortfarande finnas stort förtroende från ägare, styrelse och ledning sett till den mängd köp som gjorts det senaste halvåret. Däremot har de verkligen en lång väg att vandra rent förtroendemässigt och en investering i företaget ska endast göras om man på riktigt tror sig kunna se en vändning under 2023. Jag gillar verkligen produkten och låter därför bevakningen ligga kvar.


Intervacc är en annan best. Dels är jag totalt novis när det kommer till biotech i allmänhet och djurvaccin i synnerhet. De har en del positiva saker i ryggen som gör det här ganska intressant. Gentemot många andra dylika case på börsen så har faktiskt Intervacc en godkänd produkt, med tillhörande distributör i välmeriterade Dechra, som ska säljas. Att ett bolag av den här typen ens kan börja sälja är en milstolpe som heter duga. Det gör också att de har en värdering som är ganska väl tilltagen, då efterfrågan prognosticeras som hög för deras kvarka-vaccin. Med tillhörande hög bruttomarginal vid större volymer är det inte konstigt att det finns en stor, framtida vinstpotential. Det som gör att det finns en inbyggd osäkerhet i det här för egen del är jag inte har en aning om huruvida den här efterfrågan faktiskt finns. Bolaget jobbar för tillfället aktivt med att informera om sin produkt, men säljarbete tar tid. Dock är det extremt spännande med den här typen av bolag. Jag avser inte att köpa i närtid men kommer hålla ett mer än vakande öga på det här.


Fantasma Games är något steg före Gaming Corps när det kommer till hur etablerade de blivit men jag nämner den framförallt för hur deras expansion utvecklat sig på den nordamerikanska marknaden. Man har till dags dato enbart släppt tre spel på andra sidan Atlanten, och ändå står dessa tre redan för en stor del av deras intäkter. Riktigt kul att bevittna konkurrenten till det jag egentligen äger och lever (Gaming Corps) och förhoppningsvis är detta något som kan fortsätta.


Jag ägde en kort tid det svensknoterade spelbolaget Zordix och är efter deras rapport idag i alla fall kortsiktigt säker på att jag gjorde rätt i att släppa dem. Spelportföljen är fortsatt full av potential, dock är kassaflödet inte alls övertygande i dagens rapport och företaget får fortsatt stå vid sidan.


Blick Global Group är ett annat företag som jag under lång tid kikat på. De har haft den stora nackdelen att de inte informerat speciellt mycket kring sin verksamhet, dessutom har dotterbolaget Wiget haft sina problem sedan de köptes. Fortsatt hög osäkerhet i det här caset även om den senaste rapporten påvisade en vändning samt man nu har en faktisk grund att stå på inför framtida expansion. Vi får se om jag får anledning att återkomma till det här, men det finns en del milstolpar som ska nås innan det blir intressant.


Qbank hade en tuffare Q3:a bakom sig där satsningarna än så länge inte visar sig i resultatet. De har även bytt VD under perioden. Osäkert läge även här, även om de pengar de har i botten genom sin SaaS-affär är en grundpelare som är förtroendeingivande. Det är fortfarande för kort tid för att utvärdera deras satsning och tillväxtambition då den egentligen enbart gått till att bygga organisationen hittills. Kommande året är dock intressant här. Jag behåller min bevakning här utan ambition att köpa den närmaste tiden.


Totalt sett så är det uppenbart att fokuset mot små bolag som ändå inom rimlig framtid ska kunna leva på sina egna meriter innebär ett nålsöga för mig som investerare. Jag har dock inte bråttom i dagsläget, utan kommer de signaler jag vill ha så är jag beredd att börja månadsspara.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe

bottom of page