top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Portföljvärdet nu -70%! Vad händer framåt?

Jag ska ärligt säga att jag inte trodde att jag skulle hamna här. Visst fasen var jag medveten om att det fanns en mer än teoretiskt rimlig risk, men inte att det skulle bli så hårt som det faktiskt blivit. Portföljens totala värde är ner 70% vilket är ett facit ingen bör skryta med (om man nu inte vill skryta om att vara ett praktexempel på hur man kan förlora pengar, hehe). Dessutom ser åtminstone inte jag, om man tittar på de försäljningar som görs och den omsättning som finns i aktierna, någon vägs ände på nedgångarna de närmaste månaderna. Att ha det i bakhuvudet är självfallet allt annat än inspirerande om avsikten är att tjäna snabba pengar.


Men... det är här det roliga börjar. Och faktum är att det fortsatt enbart är värdet som är lågt på mina papper, jag har inte sålt dem och realiserat förlusten.


Jag är fortsatt medveten om de höga risker jag trots allt tar med mina placeringar, men de kräver också ett utzoomat perspektiv. Mycket har på kort sikt gått åt helvete. Spiffbets breakeven mål för -21, Gaming Corps svarta siffror för utgången av Q2 för -21 och en portfölj som under lång tid såg ut att förbli med enbart två innehav. Lägg därtill inflationen och energikostnaderna som två riktiga orosmoln det har debatterats friskt om. För att inte tala om kriget i Ukraina som på riktigt fått det att kännas in i benmärgen av obehag.


Men det är ett annat potentiellt inlägg. Trots extremt volatila kurser så är ändå fokuset på det som jag äger. Och då är det naturliga att börja med det största innehavet vars föregående år till sist inte alls blev som ledningen eller ägare trodde. Spiffbet drabbades hårt av ökade regleringar, men tog stabila steg framåt och bibehöll trots stark motvind ändå relativt stabil omsättning. Förlusten fortsatte, och kassan såg ut att tryta. Jag förberedde mig på det värsta när jag satte tänderna i bokslutskommunikén (som kuriosa kan nämnas att den sänkte kursen med ytterligare 11 härliga procent). Efter att ha läst den ordentligt två gånger samt diskuterat rapporten tillsammans med delar ur småsparar- kollektivet så är jag faktiskt mer optimistisk än på länge. Framförallt är likviditetskrisen inte längre akut då man upprättat en låneram med bolagets huvudägare A veces. Samtidigt uppges det i rapporten att bolaget var nära ett balanserat resultat redan i december, tack vare förhållandevis låga vinstutbetalningar. Samtidigt har Rhino Gamings B2B verksamhet fortsatt öka, medan min bedömning är att ramavtalet med Together Gaming inte visat sig realisera sin potential ännu. Lägg därtill Metal Casino i Spanien samt TurboVegas i Peru samt förhoppningsvis lite mer arbetsro på hemmamarknaderna i Norden och Europa så ser det framåt riktigt intressant ut rent tillväxtmässigt.


Kursutvecklingen har verkligen varit en besvikelse. Bolaget omsatte drygt 100 miljoner kronor för 2021 och börsvärdet är idag 45 miljoner. Huruvida detta är rimligt eller inte är jag inte karl nog att hävda, klart är däremot att OM Spiffbet blir vinstdrivande så kan bolagets värdering snabbt anses som oerhört attraktiv. Framförallt med tanke på att bolaget redan varit där och nosat, att det akuta likviditetsbehovet är undanröjt samt att många av de tagna initiativen är inriktade på tillväxt vars största kostnader är tagna. Här fortsätter jag köpa.


Vidare har även ytterligare ett innehav till sist intagits i portföljen. Detta innehav har namnet NanoCap Group (tidigare New Equity Ventures) och är ett litet investmentbolag inriktat mot tillväxt och teknik. De underliggande tillgångarna är extremt volatila och bolaget har varit dyrt under -21. Med dessa risker i bakhuvudet så passade jag dock på att köpa lite aktier när priset nu halverats med 50%. Nedgångar härifrån kan jag leva med. NanoCap passar bra in i min strategi då det är ett litet bolag med större exponering mot riktigt små företag. Där det brister är i att jag inte kan hålla stenkoll på alla av bolagets innehav. Och det är ett stort problem då min strategi är utformad efter att jag ska ha läst på ordentligt om företagen. Stort frågetecken här än så länge, även om det faktiskt lutar åt att det kommer förbli fem företag i portföljen från och med nu.


Gaming Corps rapport var också tuff och den led också av höga vinstutbetalningar på bolagets spel. På den positiva sidan så har bolagets produktion verkligen gått på fullvarv samtidigt som upplevelsen är att bolaget börjar åtnjuta en viss igenkännlighet i branschen. På den negativa sidan så är svarta siffror fortsatt en bit bort samtidigt som det är högst osäkert över hur teamet i Kiev klarar sig. Och där går bolaget i andrahand.


Min bedömning gällande Gaming Corps är dock att jag inte ska ligga lika tung i dem som jag hittills gjort. Jag behåller en tredjedel av innehavet medan resten av pengarna har portionerats ut på Sprint Bioscience, Bioextrax och NanoCap. Detta på grund av att min positiva grundsyn är intakt, medan de andra tre bolagen har visat sig vara lika intressanta och därmed fått åtnjuta större exponering.


Raskt vidare till de andra två bolagen där framtiden ligger i fokus. I Sprint Bioscience fall så är hoppet stort att något av bolaget tre utlicensierade läkemedel ska kunna gå i i klinisk fas under 2023. Under 2022 får jag därmed titta på Sprints andra beståndsdelar och närmare bestämt de projekt som fortfarande finns in-house. Och där är det optimistiskt. Bolaget har två kandidater som aktivt marknadsförs medan ett tredje är på väg att göra sig känt på marknaden för eventuella köpare. Där är det också rimligt att vänta sig att det kokar bakom kulisserna och att nya kandidater eventuellt kan presenteras under 2022. Sammantaget går Sprint Bioscience ett antal riktigt spännande år tillmötes. Värt att tillägga är att bolaget dessutom har finansiering för hela -22 och en bit in bakom detta trots att man nu ökar sina lokaler och antal anställda för att accelerera utvecklingen ytterligare av nya kandidater. Hela Sprints affärsmodell är extremt baktung vilket gör att den eventuella utväxlingen blir enorm, men det kommer ta några år innan man kommer dit.


När det gäller Bioextrax så lutar hag mig tillbaka på de licensavtal man har skrivit och som faktiskt ska inleda kommersiell fas. Alltså inte otalet avtal som inletts för att utvärdera tekniken. Sistnämnda är jättebra men osäkra, vilket inte minst den senaste nyheten om avbrutet samarbete med en partner visade på aktiekursen. Och även om alla utvärderingar är väldigt optimistiska så är det inte dem som det går att gå på. Det ger för mycket lutning åt förhoppningar. De avtal som bolaget å andra sidan är i full fart med att kommersialisera med sin utlicensiering skvallrar om att de sitter på en unik teknik med stor nytta som dessutom ligger rätt i tiden. Därtill har tekniken stor potential ekonomiskt.


Sammantaget är det få, mindre korrigeringar som gjorts i portföljen medan det gång på gång får hamras in att det är långsiktighet som gäller och noggrant läsande och grävande. Trots att värdet på totala portföljen är ner 70% så är jag lik förbannat optimistisk för det kommande året. Och det är väl där som det hela mynnar ut. Det gäller fortsatt att arbeta hårt för att nå framgångarna samtidigt som det gäller att hålla det mentala råstabilt när det stormar hårt. Därmed är det fortsatt köp som gäller när kapital väl finns att sätta in på börsen.


Som en kul sidonotering kan nämnas att jag även tecknat två tidningsprenumerationer. En på Privata affärer samt på Placeringsguiden. Kalla mig gammalmodig, men det finns något härligt oslagbart att hälla upp en kopp kaffe, sjunka ner i favoritplatsen i soffan och bara insupa kvalitativt, underhållande innehåll ackompanjerat av det mysiga tidningsprasslet. Det är livskvalitet, och förhoppningsvis förenar det nöje med nytta.


Det är som vanligt bara att borra vidare!


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe
bottom of page