top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Portföljbolagens utsikter för 2022!

Medan den konkurrerande portföljen på sajten sakta men säkert tuffar på och går mer på trygg historik kontra framtidstro, så har jag idogt kämpat fram ytterligare tre bolag att bygga portföljen med. Sägas ska att Gaming Corps och Spiffbet överlägset är de största innehaven och kommer så att förbli, samtidigt så har jag ändå hittat kandidater som jag i nuläget tycker är värda att spara i.


Som vanligt så kräver detta ett nyktert förhållningssätt och det finns liksom inga heliga regler för om ett bolag ska vara kvar eller säljas. De tre bolagen som jag köpt små positioner i är butiksinredningsbolaget EasyFill (som faktiskt varit in och ut tidigare), spelplattformen Adventure Box samt medicinteknikbolaget S2 Medical. Ambitionen är att bygga ut dessa positioner under året och gemensamt för dem alla är att de är förknippade med kursmässig och bolagsrelaterad hög risk. Samtliga har stor potential, hyggliga utmaningar framför sig och står i olika faser i sin utveckling. Helt sonika tänkte jag därmed ta bolagen ett och ett och kort reflektera över hur 2022 kan tänkas bli.


Spiffbet står inför utmaningen att uppnå det efterlängtade Breakeven som den aggressiva M&A- strategin skulle leda till. Jag har redan gått igenom Spiffbet ett flertalet gånger och det finns mycket som talar för bolaget, samtidigt som det finns en hel del som talar emot det för tillfället. Personligen har jag svårt att att prognostisera utvecklingen förrän jag får bokslutskommunikén i knäet och den inkommer inte förrän i slutet av februari. Baserat på Q3:s siffror så får jag dock anse att risken för att ta in nya pengar i bolaget får anses som medelhög och det är en betydande risk som marknaden kan anses redan har prisat in. Min tro är å andra sidan att 2022 verkligen kan bli året då lönsamheten tar fart och förutsättningarna finns tack vare expansion på nya marknader samt ett förbättrat ramavtal med sin White-label leverantör för stärkta marginaler.


Gaming Corps har verkligen kämpat tappert framåt under 2021 och målsättningen var även här ett resultat i balans. Så blev det inte och min tro är att det kan ta ytterligare något kvartal innan det blir kritisk massa på mängden engagerade operatörer. Oavsett så präglas bolaget av ledordet tillväxt gällande samtliga delar. I ingångna avtal, i organisationen och i produktionen. Det i i sig kostar pengar och i Q3 sköt kostnaderna i höjden vilket gav upphov till det lån bolaget tog i väntan på att större intäkter skulle inkomma. Risken får ändå anses som medelhög för att bolaget ska behöva ta in nya pengar. En bromskloss är att Relax Gaming ännu inte tillkännagivits ha slutfört integrationen av GC:s produktportfölj varav ett stort antal integrationer mot operatörer än så länge ligger i vänteläge. 2022 är ändå året då bolagets utsikter för att tjäna pengar är ljusare än någonsin.


Adventure Box är en minst sagt häftig lottsedel i sitt nuvarande skick. Plattformen är helt unik i sitt sätt att skapa spel och sedan dela dem med andra. Den är lyckligtvis också patenterad. Här finns ett frö för en helt fantastisk produkt, problemet är bara att produkten i nuläget är skitdålig. Jag har personligen inte testat på skaparverktygen, men jag har spelat en hel del av de spel som skapats på plattformen och det är i mitt tycke inte roliga. Då spelar plattformens genialitet ingen större roll. Lik förbannat är det ändå spännande och det finns en roadmap för 2022 som ska följas noggrant. Bolagets finansiella ställning gör att jag bedömer det som mycket låg risk för att det ska komma en emission under innevarande år varav det går att lägga fullt fokus på utveckling och leverans av en allt bättre plattform. Jag väntar mig dock en minst sagt skakig kurs och kommer köpa under året givet att den plan man satt efterlevs. Den kommer vara helt avgörande.


EasyFill är ett bolag som under lång tid kantats av stora utmaningar. Men med Jens Lidén som tillförordnad VD i spetsen så är min känsla att något håller på att hända och att bolagets produkter är på väg att ta en allt större plats när butiker världen över ska bygga om. Här finns mycket risker och bolagets kassa är allt annat än välfylld. Givet att det satsningar man gör tar fart och ger volymer så kommer det att kosta pengar för att realisera detta och min bedömning är att bolaget så småningom kommer behöva nya pengar antingen genom en emission eller genom en partner. Risken finansiellt får anses hög. Här finns också en plan framgent, men min egentliga tro är att bolagets idoga arbete med att få in dessa nya lösningar i en oerhört konservativ bransch så småningom kommer att ge ringar på vattnet varav jag avser att köpa på mig aktier under året givet att man fortsatt landar avtal med fler kedjor.


S2medical är också en riktig lottsedel är och här ska jag väl slå fast redan nu att det är ett bolag som inte tickar för mina boxar i att jag ska kunna det ut och innan. Men jag har ändå läst på en hel del och känner för tillfället att det är intressant. Bolaget står annars inför en liknande utmaning som EasyFill, dvs att man rör sig in på en trögrörlig marknad som kan anses vara konservativ innan nya lösningar verkligen har bevisat sig. Min tro är att bolagets produkter mot kroniska sår och brännskador kommer att få en allt bredare penetration och där får jag ändå säga att de framgångar man hittills har haft i mellanöstern bådar gott, även om volymerna på dessa ordrar inte är i närheten av vad man behöver. Bolaget bränner en hel del pengar per kvartal och än så länge syns inte någon större försäljning utifrån de avtal man ingått. Jag ser det som mer eller mindre givet att bolaget står inför en kapitalanskaffning om inte volymerna tar fart under 2022.


Utifrån storleken på innehaven så kommer mest energi att läggas på Spiffbet och Gaming Corps. Samtidigt är det roligt att få punktmarkera fler företag vilket jag tror kommer att vara lärorikt för mig. Sedan återstår det ju som vanligt att se om det här innebär att det kommer bli något monetärt värde att tala om i slutändan, men jag är ändå optimistisk för 2022 och det är främst för att det potentiellt kan ske väldigt mycket på kort tid finansiellt i både Spiffbet och Gaming Corps. Adventure Box och S2medical har mer utveckling framför sig innan de kommer att tjäna pengar som överstiger deras kostnader, medan EasyFill ligger i ett oklart läge gällande sina utsikter.


Och som vanligt så kommer jag uppdatera om vidare tankar, utsikter, analyser och nyheter gällande mina bolag. Det finns liksom ingen anledning att hålla inne på om det går dåligt, och någon gång är min förhoppning om att jag ska få skriva att den strategi jag ålagt mig att följa också kommer att visa sig vara rätt. Spännande lär det onekligen bli och första riktiga hållplatsen som kommer att kicka igång detta börsåret blir i slutet av februari då nästan samtliga rapportera under samma vecka. Några spännande nyheter lär dock komma innan dess!


Men tills dess...


Ha dé


/Jeppebottom of page