top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Nytt år och nya möjligheter, och så vidare...

På grund av extrema mängder jobb, högtider och undermåliga väglag så blev bloggen vilande under större delen av december. Såklart mycket tråkigt, samtidigt var det en väntad utveckling och i ärlighetens namn krävde inte de nyheter som släpptes under månaden någon djupare analys eller reflektion.


2021 blev ett brutalt år sett till totalavkastning med mäktiga 60% minus i portföljen. Ett klart lysande exempel på hur illa det kan gå om man är exponerad mot färre aktier och osäkrare branscher. Samtidigt har jag gång på gång slagit fast att det handlar om att lära sig på den här vägen och det är helt enkelt så att jag behöver göra hemläxan ännu mer.


Trots den extremt dystra utvecklingen i framförallt Spiffbet så har jag egentligen inte gjort några förändringar i portföljen, mer än att Savelend till sist inte tickade för alla mina boxar och därför fick utgå. Tråkigt då jag tror på bolaget och framförallt gillar deras VD och ledning skarpt. Men för att återgå till min filosofi så behöver jag ha 100% koll på egen hand för att känna mig bekväm.


2022 inleds alltså med endast två företag i portföljen, båda med exponering mot betting och gambling, nämligen Spiffbet och Gaming Corps. Det här kan framstå som både galet och naivt men det är de aktier jag har valt att starta året med och då främst för att jag fortfarande ser positiva utsikter samt kan dem mycket väl.


Spiffbets Q3 var allt annat än vad den förväntades vara och det var mycket grejer som gick fel på en och samma gång vilket gav stora ringar på vattnet. Samtidigt ska man vara klar med att bolaget ändå fick stora effekter med sig av sin omställningsresa 2020 in i 2021. Saker har dock tagit lite längre tid än vad de befarades göra. Bland de saker som är mest intressanta och som dessutom har möjlighet att visa sig inom en ganska snar framtid är framförallt deras nya White label avtal med Together Gaming som kommer innebära förbättrade marginaler framgent. Dessutom bör det visa sig livstecken från Rhino Gamings verksamhet inom casinodrift samt Metal Casinos intåg i Spanien. Dock finns fortfarande risken om nyemission kvar samtidigt som det fortfarande är oklart kring hur pågående regleringar påverkar fullt ut. Det är lite för spännande men jag har faktiskt tagit beslutet att fortsätta öka när lönen trillar in. Värderingen sett till omsättningen är galet låg och där finns flera delar som gör att jag ändå tror på att bolaget kommer göra en rolig resa och då vill jag ha passat på att köpa. Omvänt finns förstås den stora risken med att det inte alls blir såhär utan att bolaget behöver ta in nya pengar, men då blir det återigen viktiga läropengar.


Gaming Corps hade också ett stragglande år med missade prognoser kring sin försäljning. Å andra sidan har det verkligen hänt mycket när det gäller produkterna och samarbeten, både nya och förvaltningen av dem. Av den lilla data och av de nyheter jag haft förmånen att ta del av så är det klart så att bolaget produktkategorier Mine Games och iJect har flugit och mottagits extremt positivt hos de operatörer som valt att testa dem. Detta bådar gott för framtida samarbeten vilket avtalen med Betsson, Kaizen och PAF vittnar om där båda kategorierna nämnts som viktiga parametrar. Utöver detta så taktar nya avtal på i rätt takt med både operatörer och aggregatorer, dock oklart i vilken integrationstakt de efterföljs med.


Det kommer att bli ett inspirerande 2022 där framförallt revanschlust kommer att stå för den mesta av drivkraften. Även om det var påfrestande under delar av 2021, så hade redan den extrema volatiliteten jag upplevde under 2020 bäddat för att händelser och kursdyk skulle kunna hanteras rationellt. Och är det något jag ska ge mig under detta katastroår sett till avkastning, så är det att jag trots många sköna förlorade tusenlappar i minskat värde ändå har stått still och inte rusat iväg enbart för att det kommer skräcknyheter. Utan jag har lugnt och metodiskt gått igenom ny information och funderat igenom den under en ansenlig tid för att sedan ta beslut om sälj eller köp för att underminera risken att jag är alltför emotionellt påverkad. Det är en styrka som jag ska ta med mig.


Sedan är det ju självklart så att 60% i röda siffror inte skojas bort, utan det är ett facit som vittnar om att det är många parametrar i analysen som gått fel, både vad gäller bolagen, dess branscher samt potentiella investerares vilja att handla bolagens aktier. Men min grundtes är att bolagen behöver prestera, och jag tycker mig se att det finns fog för att både Spiffbet och GC kommer göra roliga resor framöver vilket i sin tur så småningom kommer öppna upp för positivare syner på dem.


Sammantaget innebär alltså det nya året inga större förändringar, utan jag kommer fortsatt satsa på en koncentrerad portfölj med bolag jag känner att jag kan bedöma i branscher som jag förstår. Jag är fortsatt taggad på att följa nyheter, ny information och helt enkelt fortsätta den läroprocess som jag inlett. Börsen har en tendens att kunna göra en ödmjuk och jag väljer därför inte att göra någon utfästelse över 2022 mer än att jag tror på att det kommer bli ett riktigt intressant år ur många perspektiv.


Så nu borrar vi!


Ha dé!


/Jeppe

bottom of page