top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Mest positivt kring portföljen, men vad får ägandet av innehaven att vackla?

För att öka transparensen kring hur jag tänker kring mina innehav och vägen framåt för portföljen så skrev jag för någon dag sedan tidshorisonten för innehaven. Det vill säga när jag planerar för att utvärdera dem. Detta för att jag ska nagla fast mig på en fast punkt i framtiden istället för att fokusera på kortsiktigt brus. En direkt följd av detta blir således också att redogöra hur jag tänker innan jag slår fast det jag slagit fast. Alltså vad som kan göra att jag backar för att ta det långsiktiga beslutet.


Utan vidare omsvep kommer härmed en redogörelse för respektive innehav:


Tourn: Den här är jag till 99% bestämd att jag ska följa till 2025 givet att deras organiska tillväxt fortsätter. De kan stagnera, de kan uppleva ett volatilt marknadsklimat, men så länge de växer organiskt så kommer de att hållas. Med andra ord så ligger Tourn ganska säkert för att behållas inför mitt långsiktiga ägande.


Gaming Corps: Här är också ett case som jag redan nu till 99% bestämt mig för att hålla resan ut innan utvärderingen 2025. Bolaget är mycket nära att nå sitt turnaround, kanske till och med närmre än vad siffrorna visar. Detta med tanke på att bolaget satsar på att bygga varumärke framför att prestera siffror som ska rosa marknaden kortsiktigt. Men resan hittills har varit skakig, och tävlingsjäkeln påtalar att detta är ett case att värt att stånka sig igenom fram till utvärderingens datum.


Lohilo: Som jag skrev i förra inlägget så är detta den kortsiktigaste aktien i portföljen, vilket i sin tur kan leda in på en mer långsiktig resa. Bolaget har historiskt mäktat med både lönsam tillväxt och utdelning innan man gav sig in djupare på food- tech och accelererad tillväxt och geografisk expansion. Det är lönsamheten man ska tillbaka till för att denna ska hållas. Jag gillar varumärket och många av produkterna, men nås inte lönsam, uthållig tillväxt under 2023 så är det hejdå. Tiden däremellan gäller det bara att bevaka. Här är jag 100% att den ska vara med redan nu.


Sprint Bioscience: Det finns mycket att gilla med bolaget. Den unika affärsmodellen, potentialen, skalbarheten, nysatsningarna och så vidare. Men det finns en sak som verkligen skaver i detta och som varit påtagligt i det jag skrivit tidigare: sannolikheten för att lyckas. Risken är påtaglig i biotech och Sprints strategi handlar om att få många skott på mål. Det förutsätter att bolagets kandidater som utlicensieras faktiskt har sådan konkurrenskraft att de är mer värda att satsa på än licenstagarens egna projekt. Där finns en hel del att fundera över innan jag ökar min investeringstakt i bolaget, alternativt väljer att påbörja planen om att utvärdera den 2024.


QBank: Fortsatt oklart här.


Zordix: Initialt tillsynes det mest klockrena köp jag kunnat göra inom Gamingsektorn med hög organisk tillväxt från sina förvärv tillsammans med en spännande pipeline av högpotential-projekt. Det finns mycket att gilla med Zordix, men där finns några orosmoln som gör att jag kan välja att inte påbörja planen om den utvärdering jag skrev om i senaste inlägget. Kort sammanfattat är historiken låg och många av bolagen som Zordix köpte sysslar med stor del fysisk distribution vilket är en stor risk. Man ska ha i åtanke att Nintendo Switch till viss del fått fysiska spel på tapeten igen, men annars är trenden tydlig att det mer och mer går till digitalt. Fysiska spel lär dock finnas länge än och det är inte så att förlagsverksamheten inte återfinns på de stora plattformarna. Det som gör att det går att ifrågasätta en investering i Zordix är mängden man potentiellt kan få betala för sina förvärv. Tilläggsköpeskillingarna är nämligen mycket generösa givet att målen nås, och mängden man initialt betalade var också hög sett till att de sysslar med stor del fysisk distribution. Det är möjligt att jag lägger för stort fokus på incitamenten (självklart ska det betalas bra om det går bra). Men i ett läge där marknaden är orolig och där det fortfarande saknas historik av leverans som grupp, så är det saker värda att ta med i analysen. Den fina värdeökningen som man initialt ser tydligt, riskerar att försvinna i den mängd aktier som kan tryckas för att betala förvärven fullt ut. Och de är en hel del. Merge Games, Just For Games och Maximum Games var inte billiga. Det finns mycket att gilla med förvärv och Zordix tramsformativa resa hade inte gått utan detta. Samtidigt bär förvärv som inte betalas kontant en extra nerv som man som investerare behöver hålla koll på. Det här är något jag måste besluta kring om jag vill ha i portföljen innan jag tar ett stadigt grepp kring investeringen och fokuserar på 2026.


Även om det finns en övertygelse om att detta blir bra i slutändan så ska vardera bolags tveksamheter inte förringas. Dessa behöver utvärderas noggrant innan fullständigt beslut tas för att fullfölja min plan för långsiktighet. Annars blir det att gå tillbaka till det förbannade ritbordet... igen...


Tankegångarna kring detta kommer självfallet redovisas på bloggen.


Till nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe
bottom of page