top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Lohilo ut trots lovande rapport!

Lohilo var det sista bolaget i min portfölj att rapportera vilket de gjorde med besked igår. Jag hade som bekant mycket lite i ryggen när det kom till hur utfallet skulle bli, vilket ledde till att jag inte hade några större förväntningar. Internet glömmer som bekant aldrig och en spekulation a la hausse var inget jag ville lägga till mig med, trots att p/e-talet fortfarande är galet lågt i min mening.


Som vanligt rekommenderas en egen genomläsning för att skapa sig en egen uppfattning, rapporten läses här! Jag hade dock in i det sista en förhoppning om att bolaget återigen skulle ridit på den lovande vågen de startade i Q1, nämligen att de skulle vara lönsamma vid detta laget. Om vi drar nyckeltalen från rapporten i korthet ser det ut såhär:

  • Nettoomsättningen minskade med -9,4 procent till 67 175 TSEK (74 133). Minskningen i andra kvartalet rensat för effekten av det avslutade Nick's avtalet är -6,1 procent.

  • Till följd av ökade produkt- och fraktkostnader, valutaförändringar och prishöjningar som inte fått full effekt under kvartalet försämrades bruttomarginalen till 29,9 procent (30,9) jämfört med andra kvartalet 2021.

  • Omsättningsminskning på egna glassvarumärken uppgick till -8,7 procent

  • Genom beslutat besparingsprogram minskade övriga externa kostnader med 22,2 procent och uppgick till 16 990 TSEK (21 735) och personalkostnader minskade med 28,9 procent och uppgick till 8 678 TSEK (12 210)

  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 835 TSEK (-8 156)

  • Rörelseresultatet uppgick till -6 053 TSEK (-10 334)

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5 428 TSEK (-6 600)

  • Resultat per aktie uppgick till -0,24 kr (-0,44)

  • Periodens kassaflöde uppgår till -676 TSEK (1 033)

Med tillhörande VD-ord ser framtiden verkligen skakig, men i slutändan, ljus ut. Klart är i alla fall att omvärldens faktorer definitivt påverkar företaget även om de kommer kunna rida ut den här stormen. Det som mina ögon dock fastnar på i rapporten härrör till prishöjningar. För mig som lever dagligvaruhandeln på daglig basis så är prisförändringar (och numer prishöjningar) vardagsmat, men det har också stört flödena. Statistisk är inte längre lika tillförlitligt. När produkters prispunkter avancerar förbi vissa sweet spots kan de tappa monumentalt i attraktivitet, trots att skillnaden kan vara så liten som en krona i höjt pris även om det oftast krävs lite till. Det här säger ändå en del om att pris är centralt när det kommer till hela ledet av producenteter, leverantörer, distributörer (butikerna avses i detta fallet) och i slutändan konsumenterna. Och när det här störs så tappar man också en större del av förmågan att kunna förutse försäljning. Samtliga aktörer vill behålla sina marginaler vilket kan leda till andra produktprioriteringar när konsumenterna i slutändan ändrar sina köpbeteenden och butikerna behöver följa dessa.


Även om Lohilo har ett starkt varumärke och väldigt bra glass (samtliga varumärken) så går alla att samordna under någon form av premium. Det går att se ur många synvinklar. På ett sätt kan detta vara positivt, en eventuell lågkonjunktur brukar innebära att "billiga" nöjen såsom mat prioriteras högre än tidigare. Å andra sidan är konkurrensen så enormt stark att det lik förbannat kan bli svårt att stå ut ur mängden även om Lohilo hittills har varit duktiga på att synas.


I mitt senaste inlägg om Lohilo så kunde man läsa om att man inlett nya distributionsavtal, dels med FUUDS och dels med Sproud. Jag har landat i att det är positivt med dessa avtal, men jag har också landat i att jag inte gillar vad de kommer att sälja och i slutändan har jag landat i att min tro på dem är måttlig. Men när jag känner så, så brukar det bli succé, så det är bara att önska lycka till.


För min investering i Lohilo så hade jag siktet inställt på 2023 vilket är en kortsiktig investering. Jag har tagit valet att dra ur proppen redan nu även om bolaget fortfarande ser billigt ut. Idag under förmiddagen så har jag realiserat min förlust i Lohilo. Det har främst att göra med osäkerheten kring vad de aviserade prishöjningarna kommer att innebära för bolaget konkret. Absolut att detta kommer stärka marginalen per produkt, men leder det till minskad omsättning så är det en inledd negativ spiral som inte blir angenäm. Och jag har köpt Lohilo för glassen, inte för att bolaget ska sälja ärtdryck vars moderbolag blöder pengar. Potentialen i växtbaserat må vara enorm för framtiden, men jag tycker helt enkelt inte om dylika produkter.


Slutligen handlar det också om att få samtliga av mina investeringar att blicka bort från det kortsiktiga bruset. Savelend, Gaming Corps och Tourn har alla 2025 eller längre i sin horisont. Det ska även min fjärde och eventuellt femte investering också ha. Dessutom vill jag hitta något som är digitalt och säljer mjukvara och därmed inte löper eventuell risk att bli så enormt påverkade av omvärlden som ett producerande bolag kan bli. Vad detta blir återstår att se men jag kan delge min lista över de bolag som ligger närmst på bevakningslistan:


- Ratos (fint företag som dock lider av sin historik)

- NanoCap Group (har några riktigt fina innehav och några riktigt dåliga)

- QBank (Spotlight är dock en lista jag avskyr och i QBanks fall är likviditeten lika med noll)

- Sprint Bioscience (även om de ser nära ut att behöva ta in mer cash)

- Fantasma Games (Q2 var riktigt lovande för framtiden)


Allt som allt var Lohilos rapport lovande men jag valde att klippa banden. Jag köpte även mer aktier i Savelend, Gaming Corps och Tourn idag. Sedan ligger en hundralapp vardera i Sprint och QBank.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe)

bottom of page