top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Lohilo inför Q2; Kort analys kring de fyra kommande rapporterna 4/4.

Till att börja med så får jag krypa till korset gällande Tourn International angående blogginlägget om deras senaste rapport. Jag står fortfarande fast vid att det är ett beslut väl värt att ifrågasätta att plötsligt byta ut kvartalsrapport mot halvårsrapport för att få det att se ut som om bolagets siffror fortfarande är urstarka ur tillväxtsynvinkel. Däremot gjorde VD Robin Stenman en mycket väl utförd intervju på Penser Bank. Denna kan ses här. Även om detta inte innebär en förklaring till det laddade symbolvärdet som förändringen av rapportbenämningen innebar, så var intervjun i sin helhet laddad med mer detaljer och utförliga förklaringar kring företaget framåt, hur branschen är direkt kopplad till marknadens optimism samt visionerna med bolagets joint-venture. Helt klart väl värt en titt och kanske än mer stärker det min tro att detta är ett företag där det fortsatt är värt att köpa aktier i på lång sikt.


Så var det med det! Nu till det som blogginlägget egentligen ska handla om; Lohilos kommande rapport den 30 augusti.


Jag ska ärligt säga att jag inte har en enda jäkla aning om vilka förväntningar jag ska ha. Å ena sidan så bör varumärkena inom glass fortsatt ha varit starka. Det är min upplevelse av att dagligen se dem i butiken. Å andra sidan är samma reflektion att dryckerna går riktigt dåligt. De tappar succesivt exponering och den initiala hype jag upplevde att dessa åtnjöt har effektivt med tiden försvunnit. I inledningen av coronan beskylldes mycket av detta för bristen på aluminium men jag tror inte att det går att skylla på detta längre. Konkurrensen är oerhört tuff och man är varken etta, tvåa eller trea på marknaden i dagsläget vilket gör att man i denna takten kommer försvinna i bruset. Marginalerna är generellt bra i detta segmentet och därav råder det ingen brist på aktörer och utbud då en lyckad lansering tenderar att vara mycket lukrativ.


Samtidigt ser vi att framförallt bolagets glassvarumärke Lohilo expanderar med större intresse internationellt. Detta kan vi se i följande pressmeddelande från i maj tidigare i år:


"I Nederländerna har vår samarbetspartner tecknat ett distributionsavtal med livsmedelkedjan Albert Heijn. Våra produkter inom LOHILO ICE kommer till att börja med introduceras i 200 butiker direkt som under kvartal tre kan utökas med ytterligare 700 butiker. Albert Heijn, som idag har en marknadsandel på över 30 procent av den nederländska dagligvarumarknaden, är starka på premiumglass med 38 procent av dagligvaruhandeln i kategorin.

Vår samarbetspartner i Gulfregionen har fått listningar i dagligvaruhandeln i Kuwait och Qatar. Utvecklingen ser lovande ut och vi förväntar oss att detta område har en god tillväxt under 2022.

Utvecklingen i Baltikum är också god med nya listningar i tre olika dagligvarukedjor med försäljningsstart under andra kvartalet. I Estland och Lettland kommer vi även att lansera i servicehandeln på Circle-K under början av juni.

I Malaysia får vi utökade listningar på våra LOHILO drycker som efter en testperiod ökar butiksantalet från 70 till 130 butiker."


Även om Sverige är ganska exploaterat i dagligvaruhandeln så finns där väldigt många områden där bolagets produkter skulle kunna ha en självklar plats i hyllorna, exempelvis nämnda bensinmackar. Den internationella expansionen är dock den som är allra mest intressant, men där kommer det också ta tid innan det ger stort avtryck finansiellt. Vi har heller ingen aning hur listningarna har mottagits hittills.


Det enda som jag egentligen vill se i dagsläget är ett Lohilo som står starkt på egna ben, det vill säga att den katastrofala börsintroduktionen kan läggas till historien. Detta innebär att bolaget återigen är lönsamt (skral sådan gör inget givet att man vill växa) och att den finansiella ställningen överlag bör ha goda utsikter. Finns detta på plats så är jag nöjd!


Lohilo har annars haft ganska betydande insiderköp under våren vilket är positivt, men det har hänt så mycket på så kort tid i dagligvaruhandeln (där det största som konsumenten lär ha märkt är PRISHÖJNINGAR) att dessa känns en aning irrelevanta i dagsläget. Jag tror på Lohilo som helhet, men ska inte sticka under stolen med att det är det bolag som jag har minst förväntningar på just nu. Aktien ska utvärderas 2023 om inte verksamheten imploderar under tiden, och det har jag väldigt svårt att se att den ska göra. Därav bör den bli kvar.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe

bottom of page