top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Kort analys kring de fyra kommande rapporterna som rör portföljen! 2/4

Det nalkas lilla julafton de kommande två-tre veckorna för min egen del. Äntligen är det dags för ett nytt kvartal att avrapporteras från de bolag jag valt att ha i portföljen och som vanligt är det en spännande, intressant och lite osäker rapportperiod som möter mig. Jag vet ärligt talat inte vad riktigt vad som kan förväntas på kort sikt. Men det är roligt att prognosticera (som är ett finare ord för att gissa) och det är precis vad jag ska ge mig ut för att göra i dagens inlägg. Förhoppningsvis finns det en hel del att underbygga argumenten med.


Jag inledde tidigare med att spekulera kring vad som gick att förvänta sig kring Tourn International. Givet deras värdering, tillväxt och förhoppningsvis så småningom även vinst så är det idag det bolag som jag har störst exponering mot. Några dagar senare efter deras rapport är det dags för Savelend, det senaste tillskottet i portföljen som består av totalt fyra bolag numer. 22:e augusti är det således dags att få reda på hur det har gått under kvartal nummer två.


Jag har blandade förväntingar på Savelend och de är egentligen genomgående positiva. Min tro är att kapitalet på deras investeringsplattform (där kunderna söker direktavkastning i krediter) har ökat. Hur mycket har jag ingen aning om, men jag är övertygad om att det är väsentligt större än föregående års jämförelse och den tron har sin grund stöttad av tre pelare. Den första är att Savelends varumärke har synts ett bra tag och min uppfattning är att det finns en igenkänning av varumärket. Det andra är att bolaget har ett bra track-reckord när det kommer till att leverera avkastning, där målavkastningen som bekant ska ligga mellan 7-9%. Det är verkligen inte dåligt och i rådande osäkerheter i omvärlden kan en sådan här placering ses som extra attraktiv då man även slipper volatiliteten på aktiemarknaden. Därav borde investeringsplattformen fortsatt tinga högt intresse. Det tredje är att bolaget fortsatt attraherat (vilket är en enorm fjäder i hatten) institutionellt kapital genom nordIX AG. Dessa blir ytterligare en institutionen att ansluta sig till plattformen.


Det finns möjligtvis även en fjärde pelare och den är att bolaget har passporterat sitt tillstånd att förmedla krediter till tretton olika länder i Europa. Detta är en satsning att se i sin linda. På sikt är det en fantastisk möjlighet och en breddning geografiskt har potential att verkligen sätta Savelend på kartan. Kortsiktigt är det att se som att det kan ta tid innan det tar fart och då innebär det sannolikt kostnader kopplade till etableringen, dock betydligt lägre då infrastrukturen till stor del redan är på plats i den grunden man byggt på fram tills idag.


Ur ett investeringsperspektiv är krediter synnerligen intressanta investeringsobjekt under perioder av sämre förhållanden. Å andra sidan ställer detta högre krav på de krediter som ges ut. I ett mindre önskvärt scenario minskar återbetalningsförmågan och därmed ökar risken för större och fler kreditförluster. Bolaget kommunicerade i samband med Q1 att de hade tagit större sikte på lån med längre löptider och tagare med generellt sett högre kreditvärdighet. Detta i sin tur borde leda till något lägre intjäning å Savelends vägnar vilket man som ägare bör ha med sig. Dessutom tog migrationen av förmedlingsverksamheten av Fixura i Finland längre tid än vad man trodde varav det funnits ett intäktsbortfall därifrån. Huruvida detta återspeglar sig i Q2 är oklart, men sannolikt har det fortfarande effekt. Även verksamheten i Polen, som styrde om mot att enbart ge ut externa krediter, hade minskade intäkter i Q1 till följd av detta. Å andra sidan ledde denna förändring till ökat kapital på plattformen och därmed en naggande god försmak på att detta kommer kunna leda till bättre framtida intäkter.


Något som också bör nämnas i sammanhanget med osäkert omvärldsläge är att bolaget hade ett nettoutflöde under en kort period i samband med den första Corona-hysterin. När Savelend rapporterade sin Q1:a tidigare i år så fanns det fortsatt ett inflöde av kapital. Bolaget hade alltså, åtminstone initialt, parerat detta bättre än Covid-19. Frågan är såklart om detta fortsatt efterföljande tre månader, och jag tror faktiskt det. Och med fortsatt ökat intresse från institutioner och kreditförmedlare så bör både utbud och efterfrågan på plattformen att kunna säkerställas inom den förutsägbara framtiden, vilket i sin tur kommer leda till större intäkter för bolaget.


Likt Tourn, Gaming Corps och Lohilo så har Savelend väldigt bra och informationsrika rapporter för den intresserade aktieägaren och i Q2 kommer ännu en rolig addering till detta, vilket det citerade stycket från Q1:an får symbolisera:


"Segmentsredovisning

Från och med denna rapport delar vi upp vår redovisning efter två segment, sparplattformen och faktureringsplattformen. Detta tillsammans med våra två huvudsakliga nyckeltal, kapital på sparplattformen och antal hanterade fakturatransaktioner, ska göra det ännu lättare att följa vår tillväxtresa."


Med tanke på att bolagets ben har vuxit snabbt under lång tid så är detta en naturlig väg att vandra när de enskilda benen bli större.


En annan sak som tydligt kommunicerade i Q1 var fokuset på lönsamhet. Givet osäkerhetsfaktorerna i omvärlden (vilket det känns som om jag nämner gång på gång på gång etc etc) så är detta en prioriterad fråga för bolaget kortsiktigt. Därav är det sannolikt att förvänta sig att tillväxten kan avta något till förmån för att ett positivt kassaflöde ska kunna uppnås mot slutet av året. Å andra sidan har bolaget fortsättningsvis sina finansiella mål att arbeta mot vilket gör att det blir intressant att se hur kostnader och satsningar kommer vägas mot varandra. Klart är att dessa är mycket ambitiösa och Savelend är att se som ett tillväxtcase även om de går mot att växa under lönsamhet.


Sammanfattningsvis tror jag på ett positivt kvartal för Savelend där väldigt mycket hittills bör gå deras väg. Samtidigt är detta ett bolag vars värdering jag absolut inte har några problem som helst med om den halveras. Det lär inte hända, men det vore fint givet hur positivt de har utvecklats. Den 22:e augusti får vi nästa bit i pusslet att lägga oavsett aktiepriset.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe
bottom of page