top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Jakten fortsätter för att få en komplett portfölj...

Återigen har jag köpt några aktier i två bolag för att känna hur de känns att äga. Det är en sak att analysera dem, läsa om dem och försöka lägga ett så komplett pussel som det bara går för en utomstående. Det är en helt annan sak att faktiskt äga papperna i företaget och därmed på riktigt känna på hur det är att vara med och bära risken. Framförallt är min erfarenhet att det blir extremt tydligt i såhär små bolag. Analysen ska sitta och magkänslan med den och det bästa sättet att faktiskt testa detta simpla men ack så effektiva sätt att pröva sitt eget förtroende för bolaget är att starta med en mindre post aktier i egen ägo.


Jag har (dessvärre) gjort många konstiga affärer och beslut under den relativt korta perioden jag varit aktiv på börsen och ibland har det gått bra, men mestadels har det gått riktigt illa. Det har lett fram till att jag väljer att göra på detta sättet. Jag tycker inte att det är jättefett att punga in x antal tusen kronor i ett bolag jag bevakat ett tag, enbart för att inse att det känns fel när jag faktiskt sitter på papperna. Under tiden har kursen sjunkit med några procent och förlusten är ett faktum. Därför startar jag numer smått.


Så, till elefanterna i rummet, vad är det då jag har tagit position i för att slutgiltigt avgöra om jag kan förankra mitt förtroende i?


Jo, det är två bolag som jag har följt i över ett års tid. Det ena bolaget tillverkar hyllösningar till matvaruhandeln och det andra sysslar med forskning inom oftalmologi. Easyfill är namnet på förstnämnda och Redwood Pharma är namnet på det andra.


Att valet har fallit på Easyfill är definitivt inte konstigt. Deras produkter är installerade i drickaskåpen i butiken jag arbetar i och jag har med egen arbetskapacitet sett vilket överlägsen nytta deras lösningar för med sig. Produkterna är extremt bra ur en medarbetares perspektiv då det skyndar på påfyllningstiden avsevärt. Detta då man roterar hyllan och fyller på bakifrån. Dessutom slipper man det oftast väldigt påfrestande jobbet med att se till att alla äldre varor hamnar längst ut mot kunderna. Lägg därtill att det ser frontat och fint ut under längre tid tack vare lutningarna i skåpet. Allt är dessutom patenterat och lösningarna har man, vad jag hittat, ensamrätt på.


Under de snart 20 år som bolaget existerat så har inte ett enda vinstår uppvisats. Det är såklart vanskligt att lägga pengar i ett bolag som gång på gång har visat sig inkapabla att prestera positiva resultat och till följd av det tvingats be aktieägarna om mer pengar för sin överlevnad och därmed ökad risk för ägarna. Dessutom har bolaget en mindre smickrande historik av att (och här underdriver jag inte) i att haussa upp sina diskussioner och avtal utan att kunna motsvara dem med resultat. En sådan tafflig historia är inget som kan skojas bort och min käre bror hade rynkat på näsan, skrynklat ihop pappret och kastat en tiopoängare i papperskorgen. Kanske hade han köpt lite mer av svåranalyserade Ericsson bara för att provocera. Men jag är inte han och här har jag faktiskt turen att ha arbetat med produkterna.


Om det nu känns bra att faktiskt äga detta trots sviktande siffror så kommer jag att göra en riktig analys för att kartlägga allt som jag behöver veta. Den initiala analysen är att anledningen till att det inte lossnat för bolaget är dels att, trots fantastisk ROI (tiden det tar att tjäna in sin investering) i att köpa Easyfills kylskåp, så är ett återkommande tema i svaren från kedjorna och butikerna att priset är för dyrt. Enligt det jag vaskat fram så är marginalen redan låg på skåpen. Att banta priset än mer är inte ett alternativ. Dessutom ska man komma ihåg att livsmedelsbutiker har många valbara hål att stoppa sina vinster i. Olika investeringar görs hela tiden löpande och kundsegmentet kan anses vara ganska trögrörligt när det kommer till att ta till sig nya lösningar likt Easyfill. Alltså arbetar man redan i motvind gällande bearbetning av sina kunder och sitt pris. Detta trots att kunderna tjänar in sin investering snabbt i ökad försäljning till följd av att fyllnadsgraden i hyllorna upplevs bättre, minskat matsvinn och minskad tid det tar att fylla på hyllorna.


Det som gör att jag ändå är optimistisk och vill testa bolaget är att man kontinuerligt har svängt över till det bättre, även om resultaten saknas. Utöver Rotoshelf för drickaskåp så har man nu även den patenterade Turnloader Ambient som fungerar likadant fast för torra hyllor. Helt plötsligt har man en brutalt breddad marknad. Bolaget finns med i diskussionerna kring att två drakar inom läskedryckstillverkning ska ha som krav att deras egna kylskåp måste kunna levereras med rotoshelf. Över tid så har även de större kylskåpstillverkarna börjat marknadsföra Easyfills produkter. Dessutom förs det hela tiden intressanta diskussioner med stora butikskedjor och tester installeras löpande med goda resultat. Trots det finns ingen islossning att konstatera.


En intressant idé bolaget tagit till skarp försäljning är att börja erbjuda "hylla som tjänst". I och med att priset har upplevts för dyrt och hade tagit en för stor del av investeringsbudgetarna från butikerna, så är Easyfills ambition att lägga dessa kostnader i deras operationella budgetar. Easyfill står för hyllan, leverans, installation och underhåll medan butiken i gengäld betalar en mindre summa varje dag. Detta kan som bäst liknas vid en SAAS- lösning med återkommande intäkter å Easyfills vägnar. Dock med den rätt feta brasklappen att det kommer kosta ordentliga pengar innan man får någonting tillbaka. Lyckas den modellen så kommer Easyfill helt plötsligt kunna se fram emot en avsevärt lönsammare framtid till en betydligt lägre risk i och med att de hela tiden säljer tjänsten varje dag, istället för att man enbart säljer hyllan en gång.


Givet att min initiala analys går hand i hand med magkänslan framöver så är min ambition att fortsätta köpa i bolaget samt att knåpa ihop en riktig analys.


Då går vi raskt vidare till Redwood Pharma. Här tjänas inga pengar överhuvudtaget. Av bolagets natur som läkemedelsutvecklingsbolag så är det inte konstigt då fokus ligger i att utveckla läkemedel. Läkemedelsutveckling är överlag en snårig historia och risken ska inte förringas i att investera i dylika bolag. Många är de läkemedelskandidater som stupat redan i preklinisk fas, fas 1, fas 2 och fas 3. Även efter lyckad fas 3 är godkännande inte säkert. Slutligen gäller det också att produkten faktiskt slår på marknaden. En stupad kandidat är mer eller mindre korrelerat med en kraftig värdeminskning i aktien. Dessutom tar det lång, lång tid att ta en läkemedelskandidat från forskning till fungerande preparat som människor kan få värde utav.


Redwood Pharma fokuserar på oftalmologi (ögonläkemedel) och på ett preparat som ska lindra Dry eye disease (torra ögon). Vid en snabb genomläsning av bolagets egna kartläggning av marknaden så är den stor, växande och det saknas dessutom riktigt bra alternativ för att mildra symptomen. Det rekommenderas starkt att läsa igenom bolagets prospekt för nyemissionen som gjordes tidigare i år. Den finns här: https://redwoodpharma.se/wp-content/uploads/2021/01/Redwood-Pharma-AB-publ_556885-1280_EU-Tillv-axtprospekt_2021-01-20.pdf . Det ger en ordentlig helhetsbild av vart bolaget befinner sig för någonstans samt vilken potential projektet kan anses realisera ifall resan fortsatt blir lyckad.


Det jag fastnat för i Redwood är den låga värderingen. Ofta är bolag billiga av en anledning men här kan det anses som att bolagets aktie fått ta rejält med oförtjänt stryk. Bolaget har inte bara lyckats med en framgångsrik Fas2 av sitt läkemedel rp101, utan även på köpet fått bra resultat gällande den gel som ska bära rp101. Detta har i sin tur lett till att bolaget initierat utvecklingen av ett nytt preparat i rp501. Den har dock fördelen i att den klassas som en medicinteknisk produkt vilket gör att utvecklingen av produkten inte är lika kostsam eller riskfylld. Gemensamt för båda är att de har god potential för att faktiskt fylla ett ordentligt behov på marknaden utifall att de skulle nå den. Ett behov som ur ett kommersiellt perspektiv skulle innebära betydande intäkter i bolaget och för dess ägare.


Det finns liknande fall som indikerar i att intresset för denna typ av läkemedel existerar. Under 2020 köpte Novartis rättigheterna för läkemedlet Xiidra ifrån Takeda med en initial betalning utav 3,4 miljarder dollar, med en tilläggsköpeskilling på 1,9 miljarder ifall vissa milstolpar uppnåddes. Det intressanta här är att rp101 i jämförelse med Xiidra visade på signifikant bättre effekt och säkerhet i sin fas2: a. Dock påpekar jag detta direkt: Xiidra har nått marknaden, rp101 har det inte och lever fortfarande med hög utvecklingsrisk. Ändock är det en relevant jämförelse anser jag. Det går såklart att grotta ner sig i detaljerna här och vill man veta mer om studieresultaten så återfinns de i korthet här https://redwoodpharma.se/2020/03/12/rp101-phase-ii-clinical-results-2/ .


Riskerna är som vanligt att utvecklingen kan ta längre tid än beräknat eller att kandidaten på vägen stupar. Dessutom är utveckling av läkemedel kostsamt vilket gör att man ska räkna med att mer pengar kan behöva tas in för att fortsätta bygga värden i preparatet. Jag är varken utbildad forskare eller läkare utan lekman ut i fingerspetsarna gällande detta vilket gör att det går att ifrågasätta om jag ens vet vad jag håller på med här. Återigen hade Oskar säkerligen fortsatt att köpa Investor och sett nöjd ut. Men i detta stadie tilltalar bolaget mig enormt. Risken har minskat avsevärt i och med den lyckade fas2: ans bevis på effekt och säkerhet och som också breddade produktportföljen med rp501. Detta medan potentialen ökat tack vare detta.


Som vanligt är egen analys ett skallkrav och än större vikt vid detta läggs vid såhär små företag. Återigen tåls det också att upprepas att jag testar att vara ägare för att känna av hur jag själv reagerar. Det här kan ryka om jag inte kan förankra mitt förtroende.


Sammantaget är det återigen spännande att ha inlett intensivare bevakning av två seriösa kandidater som kan ta en plats i portföljen och trängas med Spiffbet, Gaming Corps och Fantasma. Sen kan det här gå riktigt åt helvete, men det är jag väl medveten om. Noggrann bevakning och analysering förblir mantrat. Slår detta väl ut så är portföljen komplett och jakten avslutad. På ett sätt är det kul och intressant att leta nya bolag, samtidigt är det tidskrävande och ganska utarmande då jag går runt och tänker på detta under dygnets vakna timmar. Förhoppningen är att detta närmar sig sitt slut och att jag i och med detta "bara" kan fokusera på att bevaka det jag äger istället. Nåja, vi får se!


Jag borrar vidare helt enkelt!


/Jeppe
bottom of page