top of page
  • Jesper Andersson

Jag tar (återigen) in QBank i portföljen!

Det senaste halvåret får sägas ha varit ovanligt intensivt när det kommer till verksamhetspåverkande händelser för QBank. Först tillkännagavs nyemissionen, det som ska ge eld till den satsning på marknadsbearbetning som inleddes under 2021, med allt vad det innebar. Detta medförde också en ordentlig kurspress och bolaget handlas idag till 5,20 kronor per aktie. Jämför detta med slutet av 2021 då den handlades mellan 12-14 kronor.

Sedan kom samarbetet med Nexer, ett led i den strategi man åtagit sig för att sälja sin mjukvara via nya samarbeten. Och sist men inte minst så fick vi i förra veckan se att VD Jacob Philipsson kommer att gå ifrån sin VD- roll och föreslås arbeta på deltid i företaget samtidigt som en styrelseplats erbjuds. Istället kommer hans långtgående kollega från tidigare arbetsplatser, tillika QBanks säljchef, Anna Gomes, att tillträda med omedelbar verkan.


Jag har varit väldigt om och kring mig kring det här bolaget. Personligen är jag väldigt förtjust i bolag med rolig och intressant teknik, därav anledningen att spel och gambling ofta har en framskjuten position, men också företag som förenklar för andra med sin mjukvara. Problematiken med dessa typer av företag, vilka till största delen utgörs av SaaS-bolag (mjukvara som tjänst) på börsen, är att de ur min synvinkel ofta handlas till groteskt höga multiplar. Jag hittar egentligen bara Brilliant Future på First North som handlas till ett humant pris, men då ska man också veta att de bränner mycket pengar och har produkter som i den värsta av världar kan anses ha liten "stickiness". Jag har dock alltid gått ur min initiala, minimala position i QBank av ett antal osäkerhetsrisker. Dels handlas de på Spotlight (vilket bara det innebär en ökad risk), dels är nyhetsflödet förhållandevis skralt vilket kan göra det svårt att navigera mellan kvartalsrapporterna, och dels är aktiens likviditet riktigt dålig.


QBank har under många år varit ett lönsamt och växande bolag. I den senaste rapporten uppvisades att bolagt under de senaste 25 kvartalen (dock med något undantag) alltid vuxit sin MRR (Monthly reccuring revenue = abonnemangsintäkter för att nyttja deras produkt). Deras produkt är dessutom naturligt svår att byta ut så fort ett företag valt att inkorporera den i sin verksamhet. Detta då den hanterar kundens digitala tillgångar och kan integreras in till en mängd system som kan underlätta och förbättra detta arbete. I vissa kundspecifika fall så är det till och med värt att gå så långt som att säga att utan ett liknande system så skulle den dagliga verksamheten ha väldigt svårt att gå ihop. Ur ett investerarperspektiv är detta minst sagt intressant.


Bolaget går dock i och med sin nysatsning in i ett stadie av att göra förlust igen. Anledningen är att styrelsen ansett att företaget har möjligheten att ta en större marknadsandel och att marknadsbearbetning därmed är något det bör satsas på. Spadtaget sattes under 2021 och ledde fram till nyemissionen i år som är tänkt att finansiera bolaget fram tills att bolaget återigen gör vinst. Värt att nämna är att bolagets uppskalning till stora delar är gjord varav det nu återstår att betrakta arbetet och, så småningom förhoppningsvis, resultatet under de närmsta åren.


Anledningen till att jag anser QBank vara intressant är just den nysatsningen som man genomför. Tidigare har bolaget i princip inte haft några säljfunktioner överhuvudtaget. Likväl har man år efter år arbetat ihop en imponerande kundstock där bland andra Coop, Storytel och Toyota återfinns. Idag finns betydligt fler säljare och bolaget är dessutom avsevärt mycket mer aktivt på mässor och event. Ett system likt detta är, av min erfarenhet, inte något som en potentiell kund byter ut över en kafferast vilket också gör att säljcyklerna kan bli långa. Men potentiellt har detta möjligheten att öka på abonnemangstillväxten avsevärt när bolaget faktiskt visar att de finns snarare än att kunderna ska knacka på deras dörr för att de har fått höra att QBank har en bra produkt.


Givet detta får såklart tajmingen ses som god. Bolaget handlas idag till ett pris om 5,20 kronor vilket ger ett börsvärde på strax över 40 miljoner kronor. Vi snackar alltså om ett SaaS-bolag som omsätter över 30 miljoner, vet hur lönsamhet uppnås och där ambitionen är att ta en större del av marknaden. Konkurrensen är givetvis tuff, jag gillar inte listan bolaget handlas på och förhållandevis små volymer i handeln kan köra kursen både 30% upp och ned. Det är risker att ha med sig utöver den uppenbara risken med att bolagets satsning inte slår. Utöver detta så har jag svårt att hitta ett SaaS-bolag vars värdering är så billig i förhållande till den potential som finns med samma track-record.


QBank kommer på måndag att ta plats och bli mitt fjärde bolag i portföljen.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppebottom of page