top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Gaming Corps tar nya, stadiga steg framåt!

Den 24:e februari rapporterade Gaming Corps sin bokslutskommuniké för 2022 och jag måste faktiskt medge att jag börjar tycka att jag kan unna mig en viss optimism, utan att för den skull göra avkall på balansen. Q4:an bjöd på 5,37 miljoner sek i omsättning, en brutal ökning jämfört med föregående år som låg på 0,736 miljoner sek. Då ska man också veta att 2021 var året då inte bara utomstående aktieägare trodde på genombrott, utan även styrelsen. Något som sedan kom på skam, men lärdomen här är återigen att saker tar längre tid än vad man ofta tror.


I slutet av 2022 genomförde bolaget en riktad emission till Svea Bank för att inte låta pågående satsningar och produktion hamna i träda. Emissionen genomfördes till en premie och det tåls att sägas att lösningen sannolikt var den bästa givet marknadsläget där riskvilligt kapital torkat upp snabbare än vatten i Sahara. Bolaget fortsätter redovisa förlust vilket varit väntat för de som följt hur bolaget prioriterat och exekvetat på de ständiga utmaningar och affärsmöjligheter som uppkommit.


Det man bör ha med sig här är den transformationen som skett. Gaming Corps är idag en pålitlig och nytänkande leverantör till speloperatörerna med en stadigt växande portfölj av bra spel i flera kategorier. Lägg därtill att man dessutom inte räds att lägga ner arbetet som krävs för att anpassa produkterna till varumärket man levererar till. Något som definitivt bör ha haft en positiv effekt på bolagets förmåga att få avslut i förhandlingar i rådande affärer. Kontinuerligt har marknaden informerats om breddad distribution, flera tongivande spelbolag som tillhandahåller produkterna samt exklusiva samarbeten. I rena siffror innebär detta att bolaget per avrapporteringsdatum är uppe i hela 402 anslutna operatörer, där det dessutom ligger ungefär 400 till i väntan på integration. Det är en makalös utväxling givet bolagets storlek sedan iGaming-affären togs i skarpt bruk.


Dessutom börjar man nu få så stora statistiskunderlag att man nu successivt har börjat mäta viktiga nyckeltal som hör spelen till. Detta rör främst antal spelare som spelar bolagets spel, samt insatsvärde på spelen ifråga, där det enligt rapporten finns en mycket tydligt stigande trend. För några kvartal sedan var detta mer eller mindre omöjligt att utföra givet bolagets mycket smala underlag, och hade man ändå försökt sig på seriösa mätningar så hade det sannolikt gett resultat som haft alltför stor divergens mot verkligheten. Det här ger också positiva ringar på vattnet då det ger möjligheter för att förbättra och förfina befintliga produkter.


En annan intressant notering i rapporten rör den om finansiering. Nu ska man ha i åtanke att den tidigare finansiella prognosen bolaget gett ut visade sig komma på skam. Däremot är det mycket intressant att läsa att bolaget inte anser sig behöva externt kapital för att finansiera de närmaste tolv månaderna givet likvida medel idag samt det kommande intätktsströmmar man ser framför sig. Däremot stänger man inte dörren för att ta tillvara på möjligheter som kan komma uppstå på marknaden, varav dörren ändå inte är stängd för att ta in nytt kapital. Sedan ska man som investerare aldrig räkna bort nya kapitalbehov i den här typen av bolag i tidiga skeden. Däremot är det klart positivt att bolaget med kostnadsmassan idag sannolikt kan gå till lönsamhet.


En annan rolig sak som kom några dagar efter rapporten är de insiderköp som duggade tätt. Vi kan se att VD Juha Kauppinen, storägaren och styrelseledamoten Daniel Redén, styrelseledamoten Thomas Hedlund, CFO Mikael Bäckström samt försäljningschef Mats Lundin samtliga passat på att köpa på sig aktier. Däremot är det tråkigt att se att Bülent Balicki avyttrat en stor post där bakomliggande orsak är okänd. Klar favör för insiderköp sammantaget.


Sammanfattningsvis anser jag (och jag är, som tidigare känt, mycket jävig i detta uttalande) att bolaget återigen tagit stora steg framåt på kort tid. Samtidigt bör man ha i åtanke att de starka ökningar av omsättningen, den successivt stigande kvaliteten på spelen och det alltmer snabbväxande distributionsnätet är resultatet av mycket hårt jobb och tuffa beslut som skett under de senaste åren. Resan framåt är därför mycket inspirerande. Vi vet dessutom att bolaget undersöker möjligheterna för distribution i USA (där bland andra Fantasma Games har haft väldigt fina framgångar hittills) samt att man så småningom kommer att komma ut brett på ett bräde i Afrika med hela sin spelportfölj, bland annat.


Däremot är fortsatt värderingen förhållandevis hög, men fortsätter bolaget i den här takten så kommer den se allt mindre aggressiv ut de närmaste två åren. Återigen ligger storheten i den här typen av bolag när de börjar skala, och Gaming Corps är precis i uppstarten av detta. Allt kan givetvis hända och det finns inga gratispengar, men för att sätta saker i perspektiv så länkar jag här till konkurrenter som kommit längre fram på resan och vilken enorm potential det finns om detta lyckas.


Elk studios: https://www.allabolag.se/5569026155/elkab-studios-ab

Quickspin: https://www.allabolag.se/5568521602/quickspin-ab

Play´n Go: https://www.allabolag.se/5590942875/playn-go-holding-ab


Gaming Corps har enormt mycket på resan fram till detta, men för aktieägare kan det vara mycket trevligt att veta vad som förhoppningsvis komma skall inom en period på 5 - 10 år. Givet den marknad man verkar på finns alla möjligheter för att växa snabbt till lönsamhet och det är fortsatt det jag köper för. Sedan lär resan vara bucklig på vägen, och det ska man alltid ha med sig i ryggen. För varje avrapportering byggs dock än mer substans och Gaming Corps kommer fortsatt bli mycket intressant att följa.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe

bottom of page