top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Gaming Corps inför Q2; Kort analys kring de fyra kommande rapporterna 3/4.

Efter att ha avverkat både Savelend Group och Tourn International så vänds blickarna mot spelutvecklaren Gaming Corps som blir det tredje i raden att rapportera. Den 26:e augusti är det således dags att kasta sin likbleka lekamen över den, förhoppningsvis i vanlig ordning, välskrivna och välfyllda rapporten.


Det har hänt mycket för bolaget det senaste halvåret där intresserade har kunnat se en markant ökning av integrationer mot unika operatörer. Dessutom har det trillat in en rad pressmeddelanden kring lovande samarbeten med riktigt välkända aktörer i branschen. I mitt tycke var dock det mest lovande pressmeddelandet det angående att bolaget mottagit beställningar på drygt trettio skräddarsydda Mine Games, i övrigt en genre spel man hittills är förvånansvärt ensamma om i branschen. Även om jag själv föredrar slots och crash-games framför de lugnare minröjar-spelen så är det en kvalitetsstämpel av rang att satsningen, om än inte bevisat lukrativ, har rönt stort intresse från den internationella iGaming-scenen.


Med detta i bagaget, samt det fortsatta gnetet med att ansluta fler operatörer och producera fler bra spel, så är det inte orimligt att det inom en inte alltför oförutsebar framtid kommer komma ordentliga intäkter. Är det redan detta kvartalet? Mitt svar (enligt den tro jag har) är definitivt nej. Förhoppningen är ett markant steg uppåt då det hade symboliserat att spelen faktiskt spelas, men jag kan inte se att det är detta kvartalet som det ska lossna. Men med tanke på vilken fart integrationstakten fått och det stigande intresset för bolagets produkter så är det inte orimligt att tro att det ligger mer än några kvartal bort.


Kontrasterande mot intäkterna har vi kostnaderna och dessa har under en ansenlig tid varit stora och växande. En inte alltför angenäm situation för ett bolag som saknat intäkter och missat en tidigare prognos för svarta siffror. Samtidigt har bolagets nya uppdrag mycket troligt krävt en expansion av både säljare, key account management och utvecklare - allt på samma gång! Sannolikt har man sett att produkterna biter bra på marknaden och att större intäkter finns inom räckhåll genom att man i gengäld satsar större nu. För luttrade aktieägare gäller det alltså att fortsatt ha ett förtroende grundat i sten för den strategi bolaget slagit in på.


Gaming Corps har fortsatt rekryterat aktivt vilket borgar för att kostnadsmassan fortsatt kommer vara svår att få en bra bild över. Jag tror inte att man är i närheten av att normalisera denna givet den situation man befinner sig i, men här gäller det att det inte skenar. Historiskt har både Juha, Bülent och resten av de som var med redan under turnaround-racet 2018 varit oerhört kritiska när det kommer till kostnader, och dessa har sedan dess hållits på låga nivåer. Ja, åtminstone fram till för några kvartal sedan och jag tror inte att man från deras sida hade låtit dessa skjuta iväg om det inte var för att det gagnade bolagets verksamhet direkt, och därmed indirekt även det framtida bolagsvärdet.


En intressant aspekt i sammanhanget är, utifrån vad jag själv känner till, att bolaget inte tar betalt för att skräddarsy sina spel åt sina kunder. I gengäld får de bättre exponering hos operatörens skyltfönster och en större chans att synas och spelas. Därav är det inte att vänta sig några intäkter ifrån utvecklingsavtalen, utan enbart kostnader. Kostnader som, återigen, tas med ambitionen att bygga varumärke och därmed säkra större och stabilare intäkter på sikt. Lyckas detta får man dessutom den trevliga bieffekten av starkare och djupare relationer med operatörerna, och det är ändå i slutändan där som de stora värdena för bolaget kommer kunna skapas på sikt.


Att Gaming Corps brutit ny mark med sina Mine Games råder det ingen tvekan om. Det är en bidragande orsak till att bolaget är ett namn i branschen. Men man har även producerat ett antal riktigt underhållande spel inom Multiplier-games. Under mina högst ovetenskapliga observationer när jag själv har spelat bolagets produkter inom den här genren (Jet Lucky 2 och To Mars and Beyond), vilka har multiplayer-funktionalitet, så har jag slagits över hur många det är som faktiskt spelat samtidigt som mig. Även om eventuellt spelöverskott fortfarande är mäkta höljt i dunkel (dvs det som bolaget eventuellt kommer göra sin vinst på), så är det inte orimligt att tro att spelomsättningen totalt har varit god. Det är en förutsättning för fortsatta och gynnsamma samarbeten.


Som det kanske går att ana så ser jag ofantligt mycket fram emot att läsa bolagets rapport. Jag tror som sagt varken på svarta siffror, markant omsättningsökning eller värdestegringar i aktien (snarare potentiellt tvärtom). Däremot är jag mäkta intresserad av att få läsa hur bolagets verksamhet fortskrider och om det går att få en känsla av att de stora satsningarna som görs går ihop och bildar en genomtänkt helhet. VD Juha brukar vara detaljerad och ärlig i sitt VD-ord kring allt som rör bolaget - teknik, konkurrens, expansion, kriget i Ukraina, med mera. Avslutningsvis slår jag därmed fast att det troligtvis kommer bli både lärorikt och intressant då det i vanlig ordning hänt mycket under de tre månader som ska redovisas. Rapporten blir ytterligare ett steg på vägen i den resan Gaming Corps tagit sedan 2018. Må byggets potential börja lysa igenom!


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe
bottom of page