top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Evolution får insiderköp och Sprint gör nyemission!

Det händer grejer på börsen kan man lugnt säga. Då vi fortfarande möts av osäkerheter i omvärlden och ett allmänt dystrare börsklimat (fast med bättre priser för den långsiktige) så kommer såklart vissa händelser med stort symbolvärde att tolkas lite extra åt det positiva eller negativa håller beroende på dess karaktär. Jag har två sådana spaningar bakom mig färskt, och det rör bolag jag läst mycket om men på något sätt valt att avstå från att köpa alternativt dragit mig ur.


Det första bolaget detta rör är Evolution. Bolaget är kanske fortfarande att tolka som en småspararavorit även om aktien haft det riktigt motigt, bland annat på grund av blankarattacker och en i alla fall tillfälligt reviderad syn på tillväxt. Från att ha shoppats på betydande premienivåer så är aktien idag inte alls speciellt dyr kommande års vinster.


Vid tidpunkter som dessa, då bolaget tillsynes fortfarande ångar på likt aldrig förr samtidigt som förtroendet för aktien får anses vara lågt, som exempelvis huvudägares agerande kan indikera vad det är som ska tros på. Är det relevant att fortsatt vänta sig starka resultat eller är det nu kurvan kommer att sakta ner?


I Evolutions fall kan man nog lugnt slå fast det förstnämnda. Notera att jag varken äger eller har ägt Evolution någonsin (och kommer inte heller att göra om inte priset går ner å det grövsta), så jag får nog säga att jag är hyfsat objektiv i detta fallet. När produktchefen handlar loss 4000 aktier till ett värde om 3,1 miljoner så får det ändå anses var en rätt hygglig risk som exponeras. För någon dag sedan uppdagades det att även VD Martin Carlesund har legat på köpsidan. Hans investerade kapital är än mer imponerande. Det visar sig att han har köpt aktier till ett värde av 100 miljoner kronor.


Självklart kan det som alltid gå åt pipsvängen, men jämför detta om det skulle kommit betydande insiderförsäljningar i ett läge där bolagets extremt fina tillväxt och lönsamhet mött ifrågasättande. Nu kommer istället brutala köp av två personer som rimligtvis bör vara bland de som har absolut bäst koll på hur Evos affärer går. För de som tror på företaget så verkar det i alla fall vara bekräftat att även insiders delar den inställningen. Sannolikt är även köp på denna nivån att betrakta som bra.


Omvänt gäller såklart bioteknikbolaget Sprint Bioscience som jag skrivit en del om på bloggen (varav jag hänvisar till tidigare inlägg för att få en bild av vad de håller på med). De aviserade en företrädesemission den 22:e september, vilket jag förvisso tog höjd för när jag ägde aktien, men för befintliga ägare är det värdemässigt ett dråpslag. Det är enbart ett år sedan som nytt kapital pumpades in i bolaget tillsammans med pengar från en projektförsäljning vilket var betydande belopp. Att läkemedelsutveckling är dyrt vet vi sedan tidigare, och att aktierna minst sagt är priskänsliga också, men det här illustrerar kanske mer än något vikten av att kunna bolagets underliggande verksamhet för att förstå vilken risk det är man exponerar sig emot. Detta, samtidigt som en rejält försämrad kapitalmarknad också gör sitt för värderingen på bolaget och möjligheten att plocka in nya pengar när kontinuerligt och positivt kassaflöde lyser med sin frånvaro.


Jag är glad att jag släppte bolaget efter att ha kommit till insikten att jag trots idogt läsande förstod affärsmodellen och riskerna men inte sannolikheterna för att det ena eller det andra skulle ske. Potentialen i bolaget är enorm, det är inte tu tal om det, men vägen för att eventuellt komma dit är respektingivande och jag har bara fått mer respekt för att investera i branschen. Den är minst sagt nyckfull. Här har då kursen totalt havererat till förmån för den rabatt emissionen kommer ha mot den kurs som bolagets aktie hade när emissionen tillkännagavs. Vid full teckning av emissionen och av de units som ger ut så kan utspädningen bli så mycket som 60% för de som inte väljer att teckna.


Så i tider som dessa, när börsen är sur och kasten mellan positivt och negativt tenderar att vara än skarpare, så tolkas såklart signalerna från bolagen med extra tyngd. Detta är något jag själv tar med mig framöver och som kanske blir än viktigare i den koncentrerade portföljstrategin som jag har.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe

bottom of page