top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Blick Global Group inleder en ny, positiv era?

För de (få) som följt bloggen vet att bolaget Blick Global Group har varit ett frekvent återkommande ämne. Dels för att de verkar i en bransch som är superintressant (iGaming), dels för att de är förhållandevis små och därmed passar in i investeringsuniverset jag har. Däremellan finns det också en hel del att prata om i form utav tidigare prognoser, mer eller mindre klumpiga uttalanden samt stora drömmar. Och det är egentligen där, vis sistnämnda som jag vill lägga vikten idag.


Kort sammanfattat av upprinnelsen hittills: 2019 såldes all gammal casinooperatörsverksamhet av vilket lämnade Blick Global med dotterbolaget Wiget Group och ett fåtal anställda. Svenska regleringen av spelmarknaden i synnerhet slog hårt mot bolaget och de senaste åren har visat att den trenden fortsatt i Europa vilket lett till att det blivit allt svårare för bolag att driva en casinooperation. Wiget i sin tur fokuserade på att investera i media för operatörers räkning där USP:en låg i att attrahera sport- och bettingkunder. Under pandemin försvann allt detta vilket skapade ytterligare turbulens.


Under samma period arbetade bolaget vidare med sin förvärvsagenda och slog fast att förvärv definitivt skulle vara en del av tillväxtresan. Dessutom beslutades att i diskussionerna med potentiella bolag erbjuda en betalning med stor andel aktier för att intensifiera att entreprenörerna skulle stanna kvar. Dels har man inte genererat kassa för att betala i cash och dels har reaktionen från marknaden varit sådär vilket gjort att eventuella emissioner sannolikt skulle mötts med skepsis. En rimlig tanke är att förvärv egentligen inte skulle vara aktuellt i det här stadiet. Dessutom har bolagets aktiekurs stadigt gått utför vilket gjort att valutan vid aktiebetalningar successivt försämrats. Eventuella affärer medför därmed potentiellt större utspädningar.


2021 slog bolaget till och köpte OMI Gaming, en mycket liten spelstudio med egen spelmotor och ett antal redan etablerade integrationer, dock utan etablerad produktion. Det värdedrivande kortsiktigt var ett ingånget avtal med en nordamerikansk aktör som bekostade två års utveckling för fyra spelslottar. Bolaget i sig ska utifrån ses som ganska spekulativt, hög risk med en väldigt stor potential, men som vi vet från liknande exempel (Spiffbet, Fantasma, LL Lucky Games och inte minst Gaming Corps) så tar spelutveckling tid och kostar mycket pengar. Notera att finansieringen är säkrad inledningsvis, men utöver det inte genererar nämnvärda tillskott till Blick.


2022 gjorde Blick Global sin tredje affär då man köpte SEO-verksamheten från Internet Vikings vilket blev Brand Legends. En relativt stor affär för bolagets storlek vilket bidrog till att addera ny och framförallt kassagenererande omsättning till Blick. Det som följt därefter är tre kvartal med vinst, efter att Wiget haft ett betydligt mer utmanande 2021 och till och med genererade förlust.


2022 avslutade med en nyemission för att betala halva beloppet för Brand Legends (första halvan betalades vid förvärvstillfället med aktier) vilket löstes i början på 2023. Garanterna tog en stor del av transaktionen och förvärvslikviden av Brand Legends säkrades, dessvärre blev det inte speciellt mycket över, ett talande tecken i tiden för den osäkra marknad vi befinner oss i.


Framförallt avslutade man dock 2022 med att ta rejält avstamp från de tidigare förluståren och genererade sitt hittills bästa kvartal med en omsättning på 9,131 miljoner sek. En markant förbättring gentemot Q4 2021 som låg på 3,544 miljoner sek. Dessutom ackompanjerat av en ebitda-marginal på 13%. Notera att detta har mycket att göra med att Brand Legends är konsoliderat i siffrorna från och med Q2 tidigare i år. Därför är det missvisande att jämföra kvartal mot kvartal, däremot är det fortfarande ett stort steg i rätt riktning. Wiget hade dessutom hög aktivitet enligt Q4-rapporten, drivet av fotbolls-VM och vad det arrangemanget innebär för bettingvolymerna.


Tittar man på bolagets utveckling över de senaste tre åren så kan dessa ses som rent kapitalförstörande, trots att marknaden för casino och betting knappast stått stilla. Aktiekursen har stadigt gått nedåt samtidigt som Blick köpt bolag och därmed initierat stora utspädningar. Vad som däremot har hänt är att bolaget under perioden rensat ur samtliga gamla skulder som härrörde från tiden då man hette AHA-World. Bolaget har idag mycket få skulder vilket är en väsentlig förbättring mot tidigare, där man dessutom börjat generera kassa för bolagets räkning.


Utifrån ett investerarperspektiv så kan detta ses som intressant då det faktiskt finns ett fundamentalt värde i botten. Visst, förvärv är alltid spekulativt på sikt, och det finns ingen garanti för att den resan kommer fortsätta visa sig lyckosam, men klart är att man i befintligt skick kan försörja sin egen tillväxt genom de pengar man tjänar via Wiget och Brand Legends.


Något som också bör ses som positivt är att Blick Global Group idag är ett betydligt mer ägarlett bolag än för tre år sedan. Styrelsens ordförande Rickard Wikström (säljare av Brand Legends) äger närmre 30% av bolaget. Soheil, VD för Wiget, äger en inte försumbar del av Blick Global och säljarna av OMI finns dessutom också längre ner på ägarlistan (där ligger en eventuell tilläggsköpeskilling som kan öka deras ägande i bolaget. Dessutom har ledamötena Eric Fischbeck och Johannes Thomhave respektabla innehav och har kontinuerligt köpt aktier sedan de kom in i styrelsen. Dessutom tecknade samtliga (samt VD Erik Ahlberg) i nyemissionen för betalningen av Brand Legends, vilket ska ses som positivt.


Med mycket gammalt bagage ur vägen och skönjandes av en betydligt ljusare framtid baserat på de senaste tre kvartalen borde insinuera att detta på sikt skulle kunna bli bra. Bolaget har dessutom satt upp finansiella mål om att växa organiskt med 30% per år med en lönsamhet på 20% ebitda samt förvärva 1-3 bolag om året. Det är mycket aggressivt och kommer innebära tvära kast för aktieägarna. Med en tillsynes sundare finansiell ställning borde det indikera på att det går att exekvera på den planen, men den är inte utan risk. Bolaget har dessutom haft en märklig ovana historiskt av att regelbundet rapportera stora målsättningar och fantastisk utveckling, utan att det visat sig ha speciellt stor substans i siffrorna. Detta gör, tills motsatsen är bevisad, att dylika uttalanden ska tas med en nypa salt.


Vad som dock är positivt är att det finns betydligt mer skin-in-the-game i dagens Blick vilket naturligt borde göra att även finansiella intressen spelar in när bolaget fortsättningsvis bygger gruppen. VD Erik Ahlberg gjorde i samband med emissionen ett antal framträdanden i poddar och intervjuer varav jag länkar till dem nedan för att man själv ska kunna bilda sig en uppfattning. Rampljuset i det korta perspektivet kommer domineras av att OMI Gaming inom kort förhoppningsvis slutför sin första leverans. Därmed kanske det kan lyftas lite på locket kring vilken aktör som finansierar avtalet samt att man som aktieägare också får möjlighet att bedöma slutprodukten som ska ut till operatörerna. Erik indikerade också i en frågestund att det möjligtvis börjar komma till skarpt läge när det kommer till att presentera ett nytt förvärv, vilket kan ses på denna länk: https://youtu.be/22gxPmJ9w-A.


Vidare släpptes även denna podcast där en mer utmålande bild kan fås om resan fram till och med nu, samt planen framåt. Det har varit känt sedan tidigare att bolaget undersökt en entré i USA med framförallt Wiget, men tolkat i podden så är förhoppningen att bolaget under 2023 kommer göra intåg på någon av de stora tillväxtmarknaderna. I samband med Q4-rapporten kom också denna rapportkommentar, som läses här, där fortsatta detaljer kring bygget kan urskiljas. Däremot kommer återigen de storslagna planerna fram kring värdering och jag kan som utomstående anse att det är målsättningar som den finansiella marknaden inte mår speciellt bra av att ha kännedom om. Det är absolut bra med självförtroende, men det är samtidigt något som i börssammanhang kan slå otroligt fel om dessa inte möts. Blick har som bekant en hel del av den varan hittills.


Oavsett vad man vill tro kring bolaget så finns det en hel del substans idag, dessutom ackompanjerat av starka ekonomiska intressen kopplat till ägarlistan, vilket tidigare mer eller mindre saknats. Nya förvärv ska i teorin vara värdeökande, men lika viktigt är att bolaget fortsätter prestera kontinuerligt i Brand Legends och Wiget samt att OMI kommer igång med sina leveranser. Detta för att bibehålla det momentum man tillskansat sig genom att vara ett kassagenererande bolag som kan finansiera sin egentillväxt. Det intressanta med Blick Global Group på sikt är de oerhört intressanta skalmöjligheterna som återfinns i de segment som man vill verka inom. Och hög skalbarhet leder i sin tur till en förmodad hög lönsamhet om man lyckas, vilket i sin tur kan ge cash till att ytterligare finansiera än snabbare tillväxt eller förvärv med högre andel kassakomponenter. Det är här det för egen del börjar bli intressant. Marknaden i sig är stor och växande vilket rätt hanterat innebär att det finns utrymme för Blick Global att växa under lång tid I hög takt.


Det finns enorma risker i detta, och bolagets track reckord är allt annat än fläckfritt sett till tidigare upsatta mål. Bolaget har dock idag en balansräkning i avsevärt bättre skick än tidigare, positivt kassaflöde och betydligt bättre fundamenta. Resan är för egen del alltför intressant att inte följa och bevittna. Om det sker som aktieägare eller inte är fortfarande för tidigt att säga…


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe
bottom of page