top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Börspsykologi väl värd sin läsning i oberäkneliga tider!

Jag läste boken Börspsykologi av Cristofer Andersson då den utkom 2020, strax efter den brinnande coronakraschen. Det var en minst sagt omvälvande period där det till sist skulle mynna ut i diverse börsrekord trots att en påstådd pandemi hela tiden befann sig på näthinnan. En svunnen tid numer känns det som, då allt sedan dess gått i ultrarapid. Otalet är det händelser som skett på vägen, händelser som mer eller mindre direkt och indirekt påverkat vår vardag idag och för en överskådlig tid framåt.


Även om jag läst psykologi på gymnasiet samt även en hel del om trolleriets psykologi på egen hand, så hade jag aldrig läst en bok riktad mot psykologin bakom handeln av värdepapper. Likt all fakta kring det ibland suspekta, orimliga och filosofiska området som kallas för psykologi så går det att applicera många av dess förklaringar på en mängd olika utfall och handlanden. Det är det här som gör det riktigt intressant enligt mig.


Repetition anses ju vara kunskapens moder och med bakgrund av den hausse jag personligen upplevde under den tiden som jag intog bokens kunskaper, så fattade jag under föregående vecka ett beslut av att läsa den igen. Det vill säga samma fakta fast under helt andra omständigheter.


Inte för att boken kommer med några nya nyheter (då vore det värt att ifrågasätta hur noggrant den lästes första gången) men det är ändå väl värt att poängtera hur mycket det kan göra att upprepa saker som kan anses vara självklara. Helt plötsligt har nya erfarenheter uppkommit som kan kopplas vidare mot det som skrivits, vilket i sin tur leder till att andra beslut och tankegångar får nytt ljus på sig. Att just inta samma tankegångar, perspektiv och fakta, fast utifrån andra omständigheter, gör snarare att läroprocessen blir ännu starkare och stannar kvar mer påtagligt.


Att boken i övrigt är förvånansvärt lättsmält för sitt förhållandevis tunga innehåll samt både pedagogiskt upplagd och underhållande att läsa gör att den bör passa alla som har någon form av intresse för antingen psykologi eller börsen. För att inte tala om hur mycket det går att få ut av den om intresset härrör till både börs och psykologi.


Det bästa med boken kanske egentligen inte är dess presentation av fakta, eller dess sätt att presentera detta på ett lärorikt och lättsmält sätt. Även om det är en förtjänst väl värd sin uppskattning, så är det snarare dess upphov till självreflektion jag finner mest värdefullt. Att få något presenterat som uppmuntrar till mer nyfikenhet kring sina egna sätt att tänka, handla och agera är en bedrift som innebär att det man har att lära från boken inte slutar när sista sidan är läst. Tvärtom så är det kanske när sista sidan är vänd som det hela börjar på riktigt...


Kort sagt, det boken kostar är en investering som kommer att betala sig med rekordfart tack vare de kunskaper och mentala verktyg som man presenteras. Det är lite som att få verktygslådan istället för för att få vaktmästaren; lär dig lita på att det du inte kan idag, det kan du se till att lära och träna dig till.


Personligen fick jag med mig extremt nyttiga sätt att reflektera på första gången boken lästes och det är snarare så att behållningen är ännu större andra gången dess innehåll konsumeras. Måhända att portföljen är riktigt risig för tillfället, men de mentala verktygen för att hantera motgångar av dessa kaliber är alltjämt intakta, och de har precis blivit ännu mer användbara och insiktsfulla.


Lycka till därute i dessa oroliga tider!


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe


bottom of page