top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Böcker väl värda din tid #1: Pengars Psykologi av Morgan Housel!

Under perioder läser jag mer än gärna. Även om böcker slukas under hela året så brukar det bli en topp under sommarens semestermånad. Böcker är generellt ett bra sätt att få nya kunskaper, insikter och nya perspektiv. Ju mer man läser, desto mer börjar man inser hur lite det är man faktiskt kan och hur mycket det finns att navigera kring. Saker är sällan svarta eller vita, utan nyanser av grått, och det gör att det hela tiden är intressant, utvecklande och inspirerande (samt en aning frustrerande ibland).


Hursomhelst, i somras snubblade jag över boken Pengars Psykologi av Morgan Housel. Boken har prisats av både kritiker och läsare, och när dessa två grupperingar är ense om en sak så är min uppfattning att det brukar finnas något läsvärt. Och när boken väl avslutades så kunde jag konstatera att så var fallet.


Kort riktar boken in sig på de mjuka värden som pengar, investeringar och risk handlar om. Min egen uppfattning är att man kan läsa hur mycket som helst om dessa ämnen, men man kommer aldrig att förstå dem förrän man själv får uppleva dem i skarpt läge. Boken riktar in sig på, vilket titeln så fint avslöjar, människors sätt att se, hantera och tänka pengar på ett sätt som är basalt och därmed når det in i problematikens kärna.


Ekonomi, oavsett om det är privatekonomi, aktieplaceringar, macro eller affärsbeslut, lärs ut som matematik där det finns en klar och tydlig bild över hur man ska agera. För de som fått känna på när risken slår tillbaka med full kraft i spekulativa placeringar vet att det då sällan är matematiken som man utgår från. Tvärtom är det snarare många mjuka värden som ska samlas, samsas och sedan leda till beslut. En process som inte helt sällan är förenlig med osäkerhet och som dessutom kan innebära både stress och magont och dessutom göra en mentalt sargad inför kommande perioder.


Det jag uppfattar att författaren i huvudsak vill förmedla är att den valuta man har att arbeta med inte är den valuta man använder för att köpa sina tillgångar. Nej, själva pengarna är bara verktyget. Den valuta du egentligen betalar är din riskhantering, det pris du betalar för att ge dig själv möjligheten att få exponering mot världens ekonomiska tillväxt. Investerare har känslor, ekonomi består inte av naturlagar och det är lätt att säga att man har specifika värderingar kring inköp så länge det rullar in pengar på kontot.


Sistnämnda är en sak jag personligen upplevt från mitt arbete i butik. Där kan köpbeteenden förändras i ganska drastisk takt mellan olika varor, men om vi kopplar detta till vår nuvarande osäkra omvärld så börjar tidigare värderingar som att köpa ekologiskt, närodlat och dyrare köttsubstitut att skaka betänkligt. När osäkerheten hemma ökar är risken stor att de vanor och värderingar man ålagt sig för att hjälpa ett annat syfte än sig själv, kommer att överskuggas av att man just är sig själv närmst. Värde kontra pris blir en faktor att återigen räkna med. När tiderna blir kärva kanske det är så att de värderingar man ålagt sig utöver, just för att pengar inte varit ett problem, inte är så robusta som man först hävdat att de är. De värderingar man egentligen har syns inte förrän situationen för det egna välmåendet (och därmed överlevnaden) blir högst osäker.


Oavsett så är detta ett litet och obetydligt, men extremt talande, exempel på hur psykologin bakom pengar är komplex, oförutsägbar och snabb i vändningarna. Housels bok tar upp många exempel, observationer och kunskaper som i sin grundläggande framläggning är så simpla att man förundras över hur det inte gått att se detta tidigare. En trolig förklaring är att det är för att de är så enkla att de istället viftas bort som något som man inte behöver lägga någon tid på alls. Men i detta ack så simplistiska så återfinns det som egentligen avgör för så många människor.


Housel påpekar också det träffande exemplet av att kortsiktighetens dominans över det långsiktiga. Många och goda exempel ges över de fantastiska avkastningar som börsen som helhet gett över långa perioder, men när allt skakar så är det ofta "bättre fly än illa fäkta" som blir mantrat. För att ge dig själv möjligheten att spara pengar, få avkastning och därmed en större ekonomisk frihet (och därmed också ett större manövereringsutrymme av din tid) så måste du betala en avgift. Du kan betala detta priset och acceptera volatilitet och oro på kort sikt, medan du på lång sikt sannolikt får en bättre ekonomi och därmed större frihet att använda din ändliga resurs av tid för. Storheten ligger i att blicka ut över alla de kortsiktiga påfrestningar som sker för att se de positiva fördelar du så småningom kan tillskansa dig. Men det tar tid och kostar mentalt. Kort sammanfattat: ta reda på priset, betala och häng med!


Hela boken om Pengars Psykologi är full av exempel och lärdomar om förmögenheter, girigheter, lycka och mental biasse. Det är för övrigt det som står i beskrivningen av boken men det är verkligen precis vad det är. Solklar rekommendation är det i alla fall oavsett om vi befinner oss i en tid av hausse och allmänt glädjerus eller som nu, i en tid av osäkerhet och turbulens. Individer reagerar alla olika beroende på erfarenhet, bakgrund och mentala ryggsäck och även för mer erfarna investerare är detta en jobbig men viktig parameter att acceptera. Att säga att orationellt är rationellt är inte att fara med osanning.


Jag vill hävda att ett köp av boken är att se som en investering väl värd sitt pris, oavsett om man har aktier som intresse eller ej. Enbart den psykologiska aspekten är så intressant att bara den motiverar ett köp. Har du ekonomi som intresse och dessutom fått utstå risktagandets avigsidor så finns där kopiöst mycket att hämta!


Det är en bok som helt enkelt motiverar sin lästid många gånger om!


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe


bottom of page