top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

2023, nytt år och nya möjligheter!

Efter ett 2022 som bäst kan beskrivas som en rejäl läropeng för egen del så vänds blickarna återigen mot ett nytt år. Vad ödet visar att framtiden har i bakfickan är som vanligt inget som går att sia om, även om det är kul att spekulera. Mitt egna mål för året är att faktiskt sätta en portfölj som jag har starkt förtroende bakom, och som jag därmed kan spara kontinuerligt i. Det jobbade jag idogt för under 2022 också, men lyckades inte helt uppnå målsättningen om att hitta 3-5 bolag där det verkligen återfinns förtroende. Många bevakningar finns och jag har lagt ner åtskilliga timmar på rapporter och analys, och förhoppningsvis ger det där resultat inom kort.


2023 ser på förhand ut att kunna bli minst lika stökigt som 2022. Jag räknar därmed iskallt på att det kommer komma ett antal brutala lärdomar även detta år när marknaderna stormar och utsikterna mörknar. Det gäller, som investerare, att se möjligheter i detta kaoset. Fokus kommer ligga på att hitta bolag som har framtiden för sig och att köpa dem till en rimlig värdering med avsikten att äga på lång sikt. Därmed är värdering nödvändigtvis inte prioritet, men det ska inte vara iögonfallande illa. Utdelningar är dock fortsatt något som är högst sekundärt i min analys, det är en trevlig bieffekt om det jag ska äga också kan mäkta med att dela ut. Annars är det resan som är målet likt tidigare.


Hur ser det då ut i portföljen för inledningen av 2023?


I år väntas Savelend prestera positivt resultat. Man har även kommunicerat att man avser att börja dela ut från och med 2023 när detta delmål nås. Hittills så har deras business kört på som vanligt, men i takt med att allt fler oroligheter realiseras i vår värld så skulle det inte förvåna mig om deras kreditförluster skulle börja öka. Med det sagt har jag fortsatt tro på hög tillväxttakt, däremot kan det komma både en och två smällar på vägen. Skulle de lyckas inleda en utdelning så ger det än mer kött på benen till caset, och ett solklart bevis på att företaget kan tjäna pengar!


Gaming Corps gjorde nyligen en riktad emission till Svea Bank om tio miljoner kronor. Detta ger efterlängtad arbetsro till att ro rådande satsningar iland. I Q3-rapporten kunde man skönja att bolagets tillväxt gått in i en aggressivare fas där mycket arbete som tidigare lagts ned äntligen börjar ge resultat. Min förhoppning, och förväntning, är faktiskt att bolaget kommer att gå igenom Break-even nivån någon gång under 2023. Det roliga är att bolagets exklusiva produkter nått framgångar hos operatörerna och efterfrågan på detta innehåll har varit stort. Vad som kokar i fabriken för 2023 återstår dock att se, men 2022 blev verkligen ett år då man skalade upp leveransen och visade för operatörerna att man är en leverantör att räkna med.


Så långt allt väl. Vad står då under den mest aktiva bevakningen?


En god investerarkamrat som jag bitvis har mycket kontakt med rekommenderade att kolla in Bergs Timber. Kortfattat kan man sammanfatta det som ett investeringsbolag inom trä- och träförädling. Här har jag läst på en del, men är inte tillnärmelsevis färdig med grovjobbet. Initialt verkar prislappen för aktien vara för bra för att vara sann. Pe-talet är ruskigt lågt, även för en mogen koncern inom denna industri, och trä som råvara bör ha framtiden för sig vilket gör att det går att förvänta sig viss organisk tillväxt. Bolaget är i övrigt välkapitaliserat och mäktar med att dela ut delar av resultatet till aktieägarna. Det absolut mest intressanta jag har i bevakningsväg i nuläget.


I iGamingväg så ligger fortfarande Scout Gaming och Blick Global på bevakning. Scout Gaming äger jag fortfarande en mycket liten andel där ambitionen är att bevaka vad omstruktureringsarbetet konkret kommer leda till. Som bekant hamnade bolaget i akut likviditetskris och i efterföljande genomlysning kom man fram till att vissa avtal inte hade kommersiell bäring. Detta är nu åtgärdat, och bolaget har idag färre kunder, men från en helt annan grund när det kommer till att så småningom kunna utvinna lönsamhet. Bevisbördan ligger dock på bolaget. Blicks bevakningsposition har jag valt att sälja i samband med att de utannonserade sin emission. Att det skulle komma en nyemission var väntat, dock finns det lite för mycket osäkerhet innan emissionen är i hamn för min smak vilket har lett till beslutet att stå utanför. Det finns en del saker som behöver rätas ut för egen del för att det ska kunna inledas ett rejält förtroende, men jag inväntar memorandumet med spänning den 12:e januari.


Därefter, och sist på listan av heta bevakningar, har vi svenska molntjänstleverantören Binero Group. Bolaget valde för något år sedan att renodla sin verksamhet mot att leverera ett svenskägt moln, samtidigt som man i slutet av 2021 förvärvade Redbridge för att komplementera erbjudandet. Det intressanta i caset är den stora andelen återkommande intäkter, vilket innebär att om uppskalningen fortsätter i samma takt som hittills så kommer det i slutändan att bli fina marginaler. Där är man inte ännu och där finns också osäkerheter i hur samgåendet ett år senare faktiskt har resulterat i ett vässat erbjudande. När årsredovisningen väl släpps så kommer jag att kasta mig över den.


Utöver det återfinns ett antal mindre bevakningar, där läggs dock inget fokus mer än att följa nyhetsflödet och rapporteringen.


Huruvida detta faktiskt leder till att det blir adderingar i portföljen återstår att se, men jag har hyfsat gott självförtroende att det kommer leda till något positivt. I övrigt gäller det bara att tugga vidare och fortsätta lära sig.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppebottom of page