top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Ökat intresse för Zordix!

Den 22:e juni kunde intresserade av bolaget läsa att Pareto inledde analys av bolaget med riktkurs 35kr. Ett utmärkt komplement till Redeyes sedan tidigare initierade uppdragsanalys. Igår gick det att läsa att Pareto hade tagit in bolaget i sin modellportfölj. Även om detta egentligen inte betyder någonting för bolagets fortsatta leverans så är det ändå en sak som indikeras av nämnda två händelser: Zordix åtnjuter så sakteliga ett större intresse från investerares håll.


Zordix möter, utöver de utmaningar i inflation och osäkerhet som alla branscher som alla branscher står inför, knivskarp konkurrens från världens ledande spelhus. Det är också värt att se hela nöjesindustrin som en konkurrens av konsumentens tid, varav även Netflix, Viaplay och Disney är att se som tydliga konkurrenter. Därav blir analysen ännu viktigare i ett läge där många bolag har fått se sina värderingar dala ordentligt.


Bolaget har i sin nuvarande form enbart ett kvartal redovisat. Det är inte mycket att gå på. Separerar man de tre stora förvärven Just for Games, Maximum Games och Merge Games så har vart och ett av dessa vuxit på rejält under lång tid. Det är också dessa verksamheter som på kort sikt ska driva Zordix värde genom den stabila förlags- och distributionsverksamhet som genomsyrar samtliga. Kassaflödena återfinns där och det är också där som Zordix långsiktiga potential kan få möjlighet att realiseras. Tittar man i Q1:an så växer bolagets omsättning med 20% baserat på om bolagets samtliga förvärv hade varit inräknade vid jämförelseperioden. En inte oansenlig siffra.


Visionen om att bli ett spelhus att räkna med har redan börjat och de första trevande stegen mot att realisera ambitionen av att initiera, utveckla och släppa fler egna IP:n är något vi fått se prov på då Bramble (Dimfrost studio) kommer att ges ut av Merge Games. En viktig synergi och en viktig parameter i hur bolagets olika delar kan dra nytta av varandra. Det är ett i raden av exempel i hur bolaget är på väg att bygga en stark grupp.


Givetvis kan konkurrensen inte uteslutas, och branschen i sin helhet är så kallad hit-driven. Det vill säga att mycket av den drivs av att spel blir hits. Potentialen återfinns i de spel som når denna status och det finns som bekant en hel del av den varan i Zordix pipeline. Huruvida detta når hela vägen fram är såklart omöjligt att svara på i dagsläget. Detta kan sätta Zordix på världskartan, men det kan också göra att det inte ens når fram.


En oerhört viktig parameter som talar för Zordix fördel är AA- spelens återtåg. Detta var en nisch som för några år sedan mer eller mindre var att betrakta som död. Antingen låg spelen i AAA- segmentet och hade rejäla budgetar i blockbuster-anda, eller så låg projekten i Indie- segmentet där små studios konkurrerade med nyskapande projekt. Idag är situationen en annan och AA- spel har återigen fått sig en plats på marknaden, om än en liten sådan. Spelen har fördelen av att de kan nischa in sig mot mindre spelgenres men ändå ha en budget värd namnet. Detta medan AAA allt som oftast försöker sig göra allt för alla, medan indies tenderar att vara riskfyllda projekt skapade för konsten. Spelmarknaden har visat tydligt att där finns plats för alla att växa om kvaliteten finns där.


Klart är i varje fall att bolagets trevande steg mot att bli en grupp som arbetar åt samma håll, med tillhörande kraftigt stigande omsättning och intressanta pipeline av framtida högpotentialprojekt har gjort att intresset bör ha höjts avsevärt när en aktör som Pareto inleder analys. Zordix väntar ett antal spännande år framför sig och kan bolaget lyckas med bedriften att omsätta sin potential till verklighet så är resan framöver mycket spännande.


Men som vanligt med den här typen av bolag på börsen så är det att vänta sig att resan blir bucklig. Är man med så gäller det bara att hålla i sig så länge man tror på företaget. Min tro har i alla fall börjat stärkas.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe


bottom of page